Ronald Havenaar: Eb en vloed – Europa en Amerika van Reagan tot Obama

‘Voor wie dezer dagen verlangt naar de bezonnenheid van een context komt Eb en vloed als geroepen. Te midden van mediagenieke vluggertjes op de Obama-stapel presenteert Ronald Havenaar een degelijke analyse over markt en staat, religie en moraal, geschiedenis en mentaliteit en hoe Europa en Amerika zich tot zulke kernbegrippen verhouden. […] Het is bedachtzaam en trefzeker, kortom, een verademing te midden van zoveel hyperventilerende vluchtigheid. […] Een werk van wijze nuchterheid over de verhouding Europa-Amerika.’ – Ben Knapen in NRC Handelsblad

‘De verdienste van Eb en vloed (mooie titel!) is dat Havenaar als verteller uitstekend kan uitleggen hoe anders de VS en Europa zijn.’ – Willem Post in Het Parool

‘Ik geloof dat Havenaar met zijn boek gelijk heeft.’ – Frits Bolkestein 

‘Een interessante, verhelderende, zij het soms betwistbare mentaliteitsgeschiedenis’ – Anet Bleich in de Volskrant

Ronald Havenaar toont zich in de eerste hoofdstukken van zijn nieuwe boek Eb en vloed – Europa en Amerika van Reagan tot Obama een pleitbezorger voor het beoefenen van ‘mentaliteitsgeschiedenis’, van waaruit men de recente en komende politieke gebeurtenissen moet trachten te begrijpen. Hij schetst daarom eerst zijn kijk op de grote mentaliteitsverschillen tussen de bevolkingen van Europa en de Verenigde Staten, voordat hij de wereldpolitieke geschiedenis van de afgelopen bijna 30 jaar behandelt. De lezer maakt natuurlijk uit in hoeverre hij Havenaars politieke analyse deelt. Met name aan de Europese lezer echter biedt zijn werk de mogelijkheid tot scherper inzicht in de mentaliteitsgeschiedenis van de VS, zodat hij voor zijn oordeel over het hoe en waarom van Obama’s (komende) buitenlandse politiek mogelijk beter beslagen ten ijs komt.

Op zondag 18 januari sprak Wim Brands met Havenaar in het tv-programma ‘Boeken’ —