Het verhaal van Benito Benin en dat van Fanny (Yolanda Entius): twee moderne, ontroerende metamorfosen

In het tweeluik Het verhaal van Benito Benin en dat van Fanny ondergaan twee mensen die hun plaats zoeken in de samenleving een metamorfose.

In Het verhaal van Benito Benin sluit de eenzame Lieke vriendschap met Benito de slak. Benito, jongen en meisje ineen, is niet gelukkig met zichzelf en droomt ervan als een vogel te kunnen wegvliegen. Net zomin lukt het Lieke haar draai in het leven te vinden. Pas wanneer ze afscheid nemen voltrekt zich de metamorfose waar zij naar op zoek was.
Fanny, in En dat van Fanny, verandert van iemand die het leven ternauwernood heeft leren beheersen in iemand die haar grip volledig verliest. Met hulp van haar zus blijft ze op de been, al gaat ze kliniek in en kliniek uit. In haar eenzaamheid heeft ze een obsessie ontwikkeld voor de beroemde Alma Hendriks, van wie zij alles minutieus in de gaten houdt. Wanneer ze Alma eindelijk in het echt ziet, blijkt Fanny zo veranderd dat contact onmogelijk is.

Yolanda Entius vond voor dit tweeluik inspiratie bij actuele thematiek, die ze met laconieke en toegankelijke toon tot persoonlijke en ontroerende verhalen wist te smeden.

Lovende ontvangst Abdoel en Akil

De nieuwe roman van Yolanda Entius is uitstekend ontvangen:

‘Entius formuleert verbijsterend confronterend en soms met een onthutsende lichtheid, in een stijl die ik onderkoeld elegant wil noemen. (…)
Als iedereen de maat der dingen is, zouden wij in staat moeten zijn die te relativeren. (…) Hierdoor is Abdoel en Akil een zeer belangrijk boek te noemen.’ NRC ****

‘Entius drijft je met een sluwe niets-aan-de-handverteltrant ongemerkt een moeras van vooroordelen in. Daarin laat ze je een flink eindje wegzakken: het avontuur van de lezer.’ De Volkskrant ***

‘Entius slaagt erin de zwaarte van haar onderwerp volkomen invoelbaar te maken zonder ook maar een moment zwaar te schrijven. (…) Zonder vertoon van grote woorden schrijft zij haast terloops zinnen die zich vastzetten in je hoofd, in een schrijnend verhaal over vooroordelen en schaamte, verlangen en twijfel.’ Haarlems Dagblad *****

‘Entius’ grootste verdienste is dat ze laat zien hoe complex en verschillend de uitwerking [van de vakantie] bij de twee is: schuld en onschuld kennen vele schakeringen. De lezer blijft met een onbestemd gevoel achter.’ Parool **** Bewaren

Abdoel en Akil verschenen!

Pas verscheen Abdoel en Akil, de nieuwe roman van Yolanda Entius.

Zeventien zijn Doris en Nola als ze op zoek gaan naar een vriendin die met haar geliefde druiven plukt in de Franse Drôme. Ze hebben afgesproken in het café op het plein van een klein dorp. De vriendin is daar niet, maar wel Abdoel en Akil. De mannen stellen voor om gezamenlijk een bezoek te brengen aan het plaatselijk kasteel om de tijd te overbruggen. Goedwillend als ze zijn, durven de meisjes niet op hun gevoel af te gaan. Ze zeggen ‘ja’ en gaan, op ’t heetst van de dag als geen mens zich buiten waagt, met de mannen mee.

Nauwgezet en verraderlijk lichtvoetig beschrijft Entius hoe dit ‘ja’ hun verdere leven en vriendschap beïnvloedt. Abdoel en Akil is een subtiele roman over (on)schuld, verlangen en schaamte, en de verwoestende werking van vooroordelen.

Bewaren