Texelse gedichten van Nico Dros

Onlangs verscheen bij de Hof van Jan Meike om reeuw in te biete. Texelse gedichten van Nico Dros. De van dit prachtige eiland afkomstige schrijver, bekend van onder meer de succesvolle roman Oorlogsparadijs, verwoordt in Texels dialect de plaatselijke volkswijsheid (‘òlles ken, behòlve een skeet / op ’n plankie spiekere’) en geeft inzicht in het sociale leven (‘lekker saampies dònse’ en ‘’n hortje wuppekonte’). De gedichten werden door Rogier Polman van fraaie tekeningen voorzien. Het boekje werd gezet uit de Garamond door de Brederode Pers, telt 20 pagina’s en is gesigneerd door auteur en tekenaar. De oplage bedraagt 125 exemplaren. Het boekje kost 12,50 euro. Zie de website van de Hof van Jan voor meer informatie en een beeldfragment waarin de dichter het titelgedicht voorleest.