Verschenen: De weg van alle vlees

Heden verscheen de grote roman van Samuel Butler: De weg van alle vlees, in de vertaling van Nele Ysebaert.

De roman The Way of All Flesh werd in 1998 door de grote Amerikaanse uitgever Modern Library gerangschikt als twaalfde op de lijst van 100 beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw.

In De weg van alle vlees van Samuel Butler is Ernest Pontifex voorbe­stemd om geestelijke te worden op het Engelse platteland. Hij gaat gebukt onder zijn agressieve maar buitenshuis o zo rechtschapen vader en heeft geen bond­genoot aan zijn vrome moeder, die dweept met haar man. Bijge­staan door zijn peetvader, en later geholpen door een aanzien­lijke erfenis, slaat Ernest de weg in van een vrije denker.

Als aanklacht tegen de preutsheid en religieuze hypocrisie van het Victoriaanse tijdperk is deze familieroman onovertroffen geestig. De bedenkelijke motieven, uitingen en gedragingen van de meeste betrokkenen worden met bijtende spot neergezet. De met hilarische innerlijke monologen opgeluisterde vertelling wordt regelmatig onderbroken voor messcherpe betogen over mens en maatschappij. De weg van alle vlees ‘klassieke vertelling’ die het moge zijn, is als meesterwerk van de ironie een waar ge­not om te lezen.