Wim Brands bloemleest mooi spul

‘Hun verhouding is nu zo ingewikkeld geworden dat een huwelijk onvermijdelijk moet worden geacht.’ Schrijver van deze legendarische regel is Jan Emmens, een van onze grootste naoorlogse dichters. Wim Brands maakte in de bloemlezingenreeks van Van Oorschot een fraaie keuze uit dit boeiend werk en leidde dat in met een aantal gesprekken over Emmens.

Joep van Ruiten is er in het Dagblad van het Noorden echt Emmensiaans enthousiast over: ‘Sommige gedichten zijn nogal particulier, maar er zit mooi spul tussen.’

Overkomst dringend gewenst is te koop bij elke goede boekhandel.