ACH, ICH BIN JA SO GEIL…

In samenwerking met de SLAA organiseert Tirade een broeierige avond over porno in de literatuur.

Voordrachten van Bianca Stigter, Marja Pruis, Marcel Möring, Andreas Vonder, Marjoleine de Vos en Christiaan Weijts, om 18 uur in de  Laranjazaal, Horus Botanicus, Amsterdam.

In zijn befaamde en veelkantige essay ‘De troost der pornografie’ uit Rudy Kousbroek zijn verbazing over het feit dat pornografie altijd op zoveel morele afkeuring stuit. Tegelijkertijd erkent hij dat er op het kunstzinnige vlak nog weinig eervols bereikt is binnen het genre. Hij besluit zijn betoog als volgt: ‘Ik schrijf nog wel eens een brochure met “De tien meest gemaakte elementaire fouten en hoe ze te vermijden”, gevolgd door “Twintig nieuwe ideeën voor de eerste drie minuten van een pornografische film”.’

‘Het feit dat het mogelijk is,’ vervolgt Kousbroek dan, ‘– in zestig seconden als het moet – een situatie te scheppen die maakt dat je de daaropvolgende handelingen ervaart als een vervulling, dat je alles, zowel die handelingen als de deelnemers, dan met heel andere ogen bekijkt, zelfs dit hoogst eenvoudige principe hebben die mensen nog altijd niet ontdekt.’

Kousbroek_EssayTirade pakt – nu Kousbroek ons helaas ontvallen is – de handschoen graag op en maakte een nummer waarin twintig schrijvers (m/v) zich buigen over Kousbroeks opvattingen over pornografie. Ze doen daarnaast een voorstel voor de eerste drie minuten van een pornofilm. Een aantal van de verhalen en essays worden door de auteurs voorgelezen op een hoogstwaarschijnlijk broeierige SLAA-avond in de Oranjerie van de Amsterdamse Hortus.

Het nummer kwam tot stand mede dankzij een bijdrage van Kousbroek Essayopdrachtregeling van het Nederlands Letterenfonds.

Bestel hier het nummer.