Marjoleine de Vos genomineerd

Marjoleine de Vos is met haar bundel Uitzicht genoeg genomineerd voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs 2014. Dat meldde de organisatie in een persbericht.

Uit 79 inzendingen koos de jury, bestaand uit dichter en journalist Wim Brands en dichter en criticus Arie van den Berg er drie. De andere bundels zijn Pieter Boskma, Mensenhand en René Puthaar’s Het wilde kind.

Van Ida Gerhardt is – onder veel meer –  heel beroemd het navolgende gedicht geschreven in de Tweede Wereldoorlog en geïnspireerd door klokkenspel van de Nieuwe Toren te Kampen. Ida Gerhardt was daar lerares.

 

Het carillon

Ik zag de menschen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht. –
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokketoren
na ’t donker-bronzen urenslaan
ving over heel de stad te hooren
de beiaardier te spelen aan.

Valerius: – een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen
‘wij slaan het oog tot U omhoog.’

En één tusschen de naamloos velen,
gedrongen aan den huizenkant
stond ik te luisteren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakelooze samenkomen
en Hollands licht over de stad, –
nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zoo bitter, bitter liefgehad.