Biesheuvel in het Russisch

Op 5 september aanstaande wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst de Russische vertaling van Zeeverhalen van Maarten Biesheuvel gepresenteerd. Het boek draagt de Russische titel Ìîðñêèå ðàññêàçû (Morskie rasskazy) is uitgegeven door de Limbus Press en werd vertaald door  Irina Michajlova die in 2007 de Nijhoffprijs ontving.

Programma (onder enig voorbehoud):
Inleiding door Ed Hoeks, tot augustus 2008 Consul Generaal voor Nederland in Sint Petersburg, initiatiefnemer voor deze vertaling en schrijver van het voorwoord in de Russische editie. Irina Michajlova spreekt over het vertalen van Zeeverhalen naar het Russisch. Onno Blom zal over zijn kennismaking met de schrijver in de Leidse buurt van zijn jeugd verhalen en  Mirjam van Hengel gaat op deze dag in gesprek met de schrijver. De feestelijke presentatie wordt beloten met een nazit met borrel en Russische hapjes.

Maarten Biesheuvel signeert Morskie rasskazy en Zeeverhalen en zijn Verzameld Werk.

Plaats: De Burcht, Burgsteeg 14, 2312JS te Leiden
Tijd: vrijdag 5 september om 16.00
Toegang gratis
Aanmelden raadzaam: winkel@pegasusboek.nl

Overigens geldt voor het verzameld werk tot 23 augustus 2008 nog de introductieprijs van € 99,00. Daarna kost het € 125,00, ook dán nog maar 5 eurocent per dichtbedrukte bladzijde… 
Het verzameld werk is ook verschenen in een beperkte in leer gebonden luxe-editie.