Biografie Gerard Reve door Nop Maas

De langverwachte biografie van Nop Maas over Gerard Reve (1923-2006) zal bij uitgeverij Van Oorschot verschijnen. De biografie, waarvoor Maas ruim vijfentwintig jaar materiaal heeft verzameld, bestaat uit drie delen van elk ruim 750 bladzijden:

Deel I: De vroege jaren (1923-1962)
Deel II: De ‘rampjaren’ (1962-1975)
Deel III: De late jaren (1975-2006)
<lees verder>
Deel I verschijnt in het najaar van 2009. Het bevat een schat aan tot dusver onbekend materiaal over Reves jeugd en jongelingsjaren, zijn huwelijk met de dichteres Hanny Michaelis, zijn Engelse periode (waarover tot dusver nauwelijks meer bekend is dan wat Reve hierover zelf in Oud en eenzaam in geromantiseerde vorm losliet), zijn geleidelijke en gelijktijdige ontwikkeling naar het rooms-katholicisme en de openlijke beleving van zijn homoseksualiteit, en over de aanloop tot zijn doorbraak naar het grote publiek met Op weg naar het einde (1963).

De delen II en III zullen respectievelijk verschijnen in het voorjaar en najaar van 2010.

Nop Maas is literatuurhistoricus. Hij publiceerde over o.a. Multatuli, Marcellus Emants en Carel Vosmaer. Sinds 1983 verzorgde hij de annotatie in de brievenboeken van Gerard Reve. Hij bezorgde ook de onderlinge correspondenties tussen Willem Frederik Hermans, Geert van Oorschot en Gerard Reve.