Blogger

Alfred Schaffer is sinds 1 juni de blogger in residence op www.tirade.nu. Hij debuteerde in 2000 met de bundel Zijn opkomst in de voorstad, die werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs en bekroond met de eerste Jo Peters Poëzieprijs. In 2008 verscheen Kooi, zijn zesde bundel. Alfred Schaffers poëzie is soms humoristisch, soms zakelijk en tegelijk vol absurde vondsten. Sinds kort woont hij (weer) in Zuid-Afrika; hij werkt als docent aan de Universiteit van Kaapstad. De komende twee maanden zijn zijn stukken te lezen op de website van Tirade. Hij schreef bovendien een bijdrage voor het recent verschenen in memoriam-nummer.