Brievennummer Tirade

Het nieuwe Tiradenummer, dat vanaf nu te bestellen is op www.tirade.nu, bevat brieven en stukken over correspondentie. Onder meer in dit nummer: brieven van Hanny Michaelis aan haar huisbaas, van Willem Wittkampf over de schilder Melle, van Herman Pieter de Boer, van David Pefko en van Kester Freriks. Verder een essay van Jan Fontijn over de epistolaire liefde tussen Stendhal en zijn zuster, herinneringen van Ulli Jessurun d’Oliveira aan Gerard Reve en de begintijd van Tirade en een stuk van Bart Slijper, volgens wie de mooiste literaire brieven uit maar een paar regels bestaan. Van iedere bijdrage is de eerste pagina te lezen op www.tirade.nu.