De nieuwe Willem Jan Otten

Eindelijk is er weer een nieuwe essaybundel van Willem Jan Otten: Onze Lieve Vrouwe van de Schemering bevat essays over euthanasie, Srebrenica, verbeelding, pornografie, filmgeweld, Onbevlekte Ontvangenis, orthodoxie, godslastering, Stanley Kubrick, Bob Dylan, Tonke Dragt, Paul Auster, Harry Potter, Ingmar Bergman etc etc. Hart van het boek wordt gevormd door de ‘Berlijnse geloofsbrieven’: colleges die Otten gaf aan Berlijnse studenten.
Voor al deze essays geldt dat Otten de lezer achterlaat met de dwingende behoefte om de films te huren waarover hij essayeert, de boeken te kopen die hij noemt en, ten slotte, na te denken over zaken die vóór lezing ervan mogelijk nog onbetwistbaar waren.

Persgeluiden:

‘Ik ben geneigd Otten te geloven.’
–Arjan Peters in de Volkskrant–

Dit nieuwe boek van Otten verdient de grootst mogelijke nieuwsgierigheid.
Katholiek Nieuwsblad

Zondagochtend 8 november was Willem Jan Otten te gast bij Wim Brands in het programma Boeken.

Arie Storm schereef in Parool: ‘Onze Lieve Vrouwe van de Schemering zit vol prikkelende waarnemingen en biedt een goed inzicht in hoe romans, gedichten, toneelstukken en films kunnen werken of hoe ze worden gemaakt’.

‘Ouder worden is niet iets waar ik om heb gevraagd, maar ik heb me er wel terdege op verheugd. Op een of andere manier ben ik er altijd vanuit gegaan dat ik eens beter zou begrijpen hoe ik moet leven dan nu.

Ik ben er al vroeg van overtuigd geraakt dat ik door te lezen tot het betere begrip zou komen. En ik verheugde mij erop eens een rijk voorzien geheugen te hebben. De boeken die ik het liefst las blaakten van deze rijkdom.

Vestdijk, Nabokov, Borges, Proust waren mijn eerste prozahelden. Ze zijn typische “tweede helft”-schrijvers, die de eerste helft van hun leven leken te beschouwen als de periode waarin ze, als een graanschuur, gevuld waren. Het was prettig om zo over mijn leven te denken, want het verklaarde waarom dat wat ik schreef zo schamel afstak bij wat ik het liefst las, zonder dat het me ontmoedigde. Wacht maar tot mijn geheugen even rijk is voorzien, met gedachten en inzichten van overwegend Rijkvoorzienen. En het verzoende me enigermate met het ledige leven dat ik leidde: ik deed, behalve schrijven voor de kost, eigenlijk weinig anders dan lezen.’ – Onze Lieve Vrouwe van de Schemering, p.230. Het boek ligt in de winkel en kost 17,50.