Debuut

In De smaak van ijzer, een onlangs bij Van Oorschot verschenen novelle, beschrijft Elisabeth van Nimwegen de teloorgang van een bijzondere vriendschap tussen twee jonge vrouwen op de toneelschool. Als aan het einde van het eerste jaar hoofdpersoon Marie door mag naar de acteursopleiding maar Fanny moet vertrekken, komt de symbiotische band die de twee hebben zwaar onder druk te staan.

Van Nimwegen (1976) studeerde zelf in 2001 af aan de acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Ze was onder andere te zien in televisieseries als De troon, Deadline en Annie M.G.. Ook werkte ze enige jaren als verslaggever voor de VARA.

Op de website van Athenaeum Boekhandel verscheen een voorpublicatie. Lees hier de recensie van Marja Pruis op de website van De Groene Amsterdammer.