Omslag Ideeën
Heinrich Heine
Ideeën
 22,50

Duitse klassieker: ‘Ideeën. Het boek Le Grand’

Heinrich Heine maakte al enige tijd furore als dichter van bitterzoete en ironische liefdespoëzie toen hij rond 1820 begon te experimenteren met proza. Tussen 1826 en 1831 publiceerde hij vier delen Reisebilder, waarin hij reisverhalen en autobiografisch materiaal versneed met scherp commentaar op de tijdgeest. Op uiterst geestige wijze, grillig en associatief, mengt Heine in deze boeken feit en fictie, memoires, sociale kritiek en literaire polemiek.
Het meest persoonlijke deel hiervan is Ideeën. Het boek Le Grand. Op het ritme van het getrommel van monsieur Le Grand, een bij de Heines in Düsseldorf ingekwartierde tamboer-majoor van het Franse bezettingsleger, schrijft Heine over zijn jeugd en zijn liefdes, over zijn aanvankelijke bewondering voor Napoleon als de brenger van de revolutionaire boodschap in Europa, over nachtegalen en rozen, drumles en boeken. Het was een baanbrekende tekst die de schrijver veel roem bracht, maar ook de prelude vormde voor zijn zelfverkozen ballingschap.

Heinrich Heine (1797–1856) is een van de belangrijkste Duitse schrijvers uit de negentiende
eeuw. Zijn reputatie werd gevestigd door het Buch der Lieder, waaruit veel liederen op muziek zijn gezet. Ook de sombere gedichten die hij aan het einde van zijn leven schreef zijn hoogtepunten in de Duitse literatuur. Daarnaast heeft hij een omvangrijk journalistiek oeuvre op zijn naam staan, waarin hij zich een scherpe, vaak ironische polemist betoont.