Eigen website voor Tirade

Tijdschrift Tirade, krijgt thans  – in de 52ste jaargang – een eigen website: www.tirade.nu.
De website is vanaf heden online. De Tiradewebsite biedt de lezer van Tirade een aantal mogelijkheden. Allereerst heeft de site ruimte voor een groeiend archief. Per papieren nummer archiveert de redactie vijf oude nummers. Thans vindt u op de website een korte inleiding, de inhoud en de eerste pagina per bijdrage van de meinummers uit 1958, 1968, 1978, 1988, en 1998. Ieder nieuwe papieren nummer levert weer 5 oude nummers op. Per nieuw nummer heeft de website ook een voorproef van de bijdragen. Voorts is er een webleeswijzer met suggesties voor goede sites over literatuur. 

Abonnees van Tirade krijgen een speciale inlogcode waarmee zij vanaf heden toegang krijgen tot elke nieuwe Tirade volledig online. 

Op de website kan tenslotte gereageerd worden op de bijdragen, op Tirade, en op actuele discussies, zoals over de stand van de literaire kritiek.

Kijk op www.tirade.nu