Erik Menkveld

 

Erik Menkveld (1959-2014) debuteerde in 1997 als dichter met De karpersimulator, een bundel die genomineerd werd voor de VSB Poëzieprijs en bekroond met de Van der Hoogtprijs en de C. Buddingh’-prijs. In 2001 verscheen zijn tweede bundel Schapen nu!, die genomineerd werd voor de Hughes C. Pernathprijs en de J.C. Bloemprijs. Zijn derde bundel Prime time kwam in januari 2005 uit. In het najaar van 2006 verscheen Met de meeste hoogachting, een bundel essays in briefvorm, geïnspireerd op de brieven die Petrarca aan zijn bewonderde klassieke voorgangers Cicero en Seneca schreef. In 2011 debuteerde Menkveld als romancier met Het grote zwijgen, een historische roman over de vriendschap tussen de componisten Alphons Diepenbrock en Matthijs Vermeulen, en het muziekleven in Amsterdam aan het begin van de twintigste eeuw. Hiervoor heeft hij de Academica Literatuurprijs 2012 gewonnen.
Van 1987 tot 1998 werkte Erik Menkveld als fondsvormend redacteur voor Uitgeverij De Bezige Bij. Van 1998 tot 2002 was hij programmamaker voor het Rotterdamse Poetry International Festival. Hij was redacteur van het literaire tijdschrift Tirade, werkte als redacteur voor Uitgeverij Cossee en was sinds 2009 poëzierecensent voor De Volkskrant.