Fenix

Aan veren het gelijke aantal,

dezelfde snavel, zelfde vlucht,

de aarde nauwelijks te boven

voller aanwezig in de lucht.

Uit: Chr. J. van Geel, Verzamelde gedichten