Tor bespied

Hij slaat zijn schaatsen uit

op korrels schuivend zand.

Zijn poten willen greep,

zand eet hem zonder slikken.Uit: Chr. J. van Geel, Verzamelde gedichten