Het langverwachte tweede deel van de memoires van Paustovski!

In een geheel herziene vertaling van Wim Hartog verscheen het tweede deel van Paustovski’s Verhaal van een leven in de Russische Bibliotheek. Met Verhaal van een leven schreef Paustovski een memoriaal dat loopt van het einde van de tsarentijd tot aan de hongersnoden die voortkwamen uit de Nieuwe Economische Politiek van de Sovjets. Het is een omvangrijk reeks persoonlijke herinneringen op het strijdtoneel van de geschiedenis. In dit tweede deel zijn Begin van een onbekend tijdperk en De tijd van grote verwachtingen opgenomen.