‘Het nationaalsocialisme als rancuneleer’ (Menno ter Braak): verrassend actueel essay, met voorwoord van Bas Heijne

Het nationaalsocialisme als rancuneleer is een van de bekendste essays van Menno ter Braak, waarin hij zijn bezorgdheid over het opkomende nationaalsocialisme uit. 
Volgens Ter Braak behoort ‘de rancune (…) tot de meest essentiële verschijnselen van onze cultuur’. Onze democratie is gericht op gelijke rechten voor iedereen, maar juist dit principe – dat onhaalbaar is – leidt tot onderlinge spanningen en rancune. Deze maatschappelijke wrok leidt vervolgens tot wat Ter Braak een ‘haten om het haten’ noemt. Het is een voedingsbodem voor populistische bewegingen.

Bas Heijne schreef voor deze uitgave een uitgebreide inleiding die laat zien dat Ter Braaks essay nog steeds ongemeen actueel is: ook in de eenentwintigste eeuw heerst er onvrede die gepaard gaat met wrok.

Ter Braaks briljante essay is helaas weer actueler dan iemand tot voor kort had kunnen vermoeden. Bas Heijnes voorwoord is een uitstekende aanvulling op een van de belangrijkste Nederlandse teksten uit de vorige eeuw.’ – Ian Buruma

‘Ruim tachtig jaar na het verschijnen van zijn vlijmscherpe, maar vergeefse pamflet houdt Menno ter Braak ons opnieuw een spiegel voor.’ – Bas Heijne

‘Een briljant essay dat, zeker nu, een nieuw en hedendaags publiek verdient.’ – Geert Mak