Het Tevatron van Fermilab

In de kantlijn
door Wouter van Oorschot

Het Higgsdeeltje is misschien meervoudig. Het Higgsdeeltje is het langverwachte deeltje waar fysici op jagen bij de grote nieuwe LHC-versneller bij Genève. De suggestie dat er meerdere soorten Higgs zijn, komt van fysici van het Fermilab in de Verenigde Staten. Zij baseren zich op metingen bij het Tevatron van Fermilab, de op één na grootste deeltjesversneller op aarde. In de deeltjesbotsingen daar doken iets meer muonen (materie) op dan antimuonen (antimaterie). En zo’n asymmetrie kan volgens hen wijzen op meervoudige Higgs. De standaardversie van het Standaard Model (dat de bouwsteentjes van de natuur beschrijft en de krachten die hen tot materie bijeenbinden) gaat uit van één meetbaar Higgsdeeltje. Drie andere versies zouden onmiddellijk opgaan in andere deeltjes. Samen vormen deze zichtbare en ‘verdwenen’ Higgsversies een ‘doublet’. De fysici van Fermilab suggereren nu dat er twee Higgsdoubletten bestaan. Die zouden samen drie elektrisch neutrale Higgsdeeltjes geven, één positief en één negatief geladen.

bron: redactie wetenschap NRC Handelsblad 15 juni 2010

Vraag: bestaan die twee doubletten nu uit drie deeltjes of uit vijf, waarvan drie elektrisch neutraal, één positief en één negatief geladen?