Omslag Ik die bij sterren sliep
H. Marsman
Ik die bij sterren sliep
 39,50

Het ultieme Verzameld Werk

In 1938 publiceerde Marsman zijn Verzamelde gedichten, waarin hij slechts een beperkt aantal van zijn gedichten opnam en waarin hij de structuur van de oorspronkelijke bundels geheel losliet. Bovendien bepaalde hij dat alleen deze uitgave na zijn dood herdrukt mocht worden. Daardoor vormde een bloemlezing, die een zeer onvolledig en vertekend beeld geeft van Marsmans dichterschap, na zijn vroege dood in juni 1940, de basis van alle latere herdrukken van de Verzamelde gedichten.

Nu verschijnt voor het eerst een uitgave waarin alle gebundelde, verspreid gepubliceerde en nagelaten gedichten van Marsman zijn opgenomen en waarin de bundels in hun oorspronkelijke vorm zijn hersteld. De nieuwe uitgave bevat tientallen gedichten die nooit eerder zijn gepubliceerd. In aantekeningen bij de gedichten zijn vermeld de datering, de (voor)publicaties en citaten van Marsman uit brieven of andere documenten. Verder zijn van elk gedicht de belangrijkste varianten uit eerdere en latere versies opgenomen. Deze volledige uitgave biedt een nieuwe en verrassende kennismaking met de poëzie van Marsman. 

H. Marsman (1899-1940) was een van de belangrijkste dichters van het interbellum. Met bekende gedichten als ‘Heerser’, ‘Paradise regained’, ‘Lex barbarorum’, ‘De grijsaard en de jongeling’ en ‘Herinnering aan Holland’ behoort hij tot de canon van de Nederlandse poëzie.    

Dr. H.T.M. van Vliet (1950) bezorgde eerder edities van het werk van J.C. Bloem, J.H. Leopold, Louis Couperus en S. Vestdijk.