In de kantlijn: Samizdat aan de Amstel?

10 maart 2010

Geachte heer Cohen, waarde burgervader,

Juist deze morgen liep U over de Blauwbrug naar uw werk en kreeg de voltallige redactie van het in 1957 opgerichte literaire tijdschrift TIRADE u in het vizier .
Bij toeval kreeg u zo als eerste “ochtendreiziger” een van de vele honderden oude TIRADE-afleveringen uitgereikt, die de redactie in het kader van de net begonnen Boekenweek elke morgen vroeg vóór het Centraal Station aan het publiek cadeau wil doen.
Eens wat anders dan een (ook al gratis) Spits of Metro, dacht zij.
Zo komt dat deels met overheidsgeld gefinancierde blaadje nog eens ludiek onder de mensen in plaats van in de papiermolen, dacht de uitgever.
Het Parool besteedde er vorige week al aandacht aan: Klikt u hier voor het bewuste artikel.
Eenmaal bij het station plaatste de redactie haar volgeladen bakfiets keurig úit de loop en begon TIRADE uit te delen.
Louter positieve reacties van de voorbijgangers!
Komt een plietsie vertellen dat men géén literair tijdschrift mag uitdelen en wordt zij weggestuurd!
Navraag op het stadhuis leert dat men “om niet” wél religieuze of politieke geschriften mag uitdelen maar géén literatuur!
De TIRADE-redactie kan daar bij de afdeling “Vergunningen openbare ruimte” zelfs geen vergunning voor krijgen!
Mét een van de vele voorbijgangers vragen redactie en uitgever van TIRADE zich nu af: “Mag dit óókal niet meer in Amsterdam?”
Of moeten wij stug volhouden dat wij wel degelijk een reli-teraire boodschap te verkondigen hebben?

Ik weet dat u het razend druk heeft, maar ook dat u de literatuur een warm hart toedraagt: wilt u daarom even kijken welke ambtenaar dit varkentje voor de TIRADE-redactie kan wassen? Die jonge mensen staan er een hele Boekenweek lang elke morgen anderhalf uur eerder voor op!

U bij voorbaat dankend en u veel leesplezier in die oude TIRADE toewensend,

met vriendelijke groet en hoogachtend,

Wouter van Oorschot