Vertaalprijs voor Aai Prins

De Letterenfonds Vertaalprijs 2019 gaat naar Aai Prins, literair vertaalster Russisch-Nederlands. Hiermee wordt niet alleen de hoge kwaliteit van haar vertaaloeuvre maar ook haar inzet als cultureel ambassadeur bekroond.

Aan de oeuvreprijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden, de uitreiking volgt op vrijdag 13 december tijdens de Literaire Vertaaldagen in de Rode Hoed.

Aai Prins (1959) staat bekend als een uitmuntend vertaalster van Russische literatuur. Recentelijk vertaalde zij verhalen en novellen van Gogol en van Dokter Zjivago van Pasternak. Haar tomeloze inzet voor en doorzettingsvermogen bij vaak uiterst moeilijke en tijdrovende projecten blijkt ook uit de dit jaar gepubliceerde Verhalen van Andrej Platonov.

Haar ambassadeurschap blijkt ook uit de circa honderd recensies voor onder meer de Volkskrant waarin ze werk van bekende auteurs als Poesjkin, Toergenjev, Dostojevski, Tolstoj, Nabokov, Brodsky behandelde, maar ook van minder bekende schrijvers als Garsjin en Kononov. Vanuit Sint-Petersburg, waar ze vanaf 2006 Nederlands doceerde aan het NIP en de Universiteit van Sint-Petersburg, deed ze in De Groene verslag van politieke en culturele aangelegenheden.

De jury van de Letterenfonds Vertaalprijs 2019 bestond uit Elly Schippers (literair vertaler Duits-Nederlands, lid Raad van advies van het Letterenfonds), Janny Middelbeek-Oortgiesen (literair vertaler Zweeds) en Niek Miedema (literair vertaler Engels), beiden tevens oud-laureaat.