Omslag De kleuren van Anna
Sander Kollaard
De kleuren van Anna
 23,50

Lof voor Kollaards Kleuren van Anna

‘Kollaards rijkgeschakeerde roman blijft lang resoneren.’ Tzum

‘Kollaard zoekt in zijn nieuwe boek dat grensgebied tussen feit en fictie verder op. Niet alleen wat betreft inhoud, maar ook qua vorm: het boek is een opmerkelijke mengvorm tussen essay en roman (…) De kleuren van Anna is een dapper en interessant literair experiment.’  de Volkskrant

‘Sander Kollaard geeft de lezer veel te overdenken, wat hij in prachtige taal neerzet, met aandacht voor het kleine, de details van het leven.’ Friesch Dagblad

‘In zijn werk krijgen de medemenselijkheid, de aandacht voor elkaar altijd voorrang.’ Trouw

‘Het isolement en de verbinding, de prettige personages en de sterke ideeën, de toon en de stijl zijn een tegengif voor en een afleiding in lockdowns en Nederlandse winters. De kleuren van Anna is warm en raak.; De Revisor