Marc Jansen verkiezingswaarnemer OVSE

Marc Jansen, wiens rijk geïllustreerde overzichtswerk Grensland. Een geschiendenis van Oekraïne onlangs is verschenen, was in mei verkiezingswaarnemer in Zaporizja voor de OVSE. In de jaren negentig kwam hij ook al regelmatig in actie als waarnemer bij verkiezingen in Oekraïne.
Grensland heeft lovende kritieken gekregen in de pers. Het boek geeft een achtergrond bij de huidige troebelen in Oekraïne, waarvan de afloop nog moet worden afgewacht.

“Toegankelijk en toch diepgravend, compact en toch compleet is deze Oekraïense geschiedenis.” – Olaf Tempelman, De Volkskrant (****)

“Jansen biedt prettig leesvoer voor wie context wil bij de actuele situatie in Oekraïne. Hij leert die beter te begrijpen, in tweehonderd pagina’s. Een kwart van het boek gaat over de afgelopen vijfentwintig jaar. Dat deel biedt een helder overzicht van de wijze waarop de huidige toestand is ontstaan. Minstens zo van belang zijn de hoofdstukken over eerdere tijdperken.” – Elias van der Plicht, Trouw

“Met nuchtere feiten en prikkelende vragen heeft Marc Jansen het Nederlandse publiek een grote dienst bewezen. Zijn boek is een waardige evenknie van Bezemers magnum opus.” – Henk Kern, NRC Handelsblad (••••)