Omslag Roedel
Guido van Hengel
Roedel
 25,00

OORschot met Guido van Hengel

Guido van Hengel gaat in gesprek met Ignace Schoot dieper in op Roedel. Een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië. In dit boek beziet hij deze roerige geschiedenis met de blik van straathonden in Bosnië en Servië. Door met ze mee te kijken ontstaat een heel nieuw perspectief op de verhouding tussen mens en dier, en tussen staat en burger. Guido van Hengel vertelt over mensen die alles opzijzetten om zelf zwerfhonden op te vangen terwijl de overheid werkeloos toekijkt. Een gesprek over de aanleidingen tot het schrijven van Roedel en de parallellen tussen het wrede dierenrijk en misschien nog wredere mensenrijk.