Patrick Dassen wint Arenbergprijs

De prestigieuze ‘Arenberg Prijs voor Europese Geschiedenis’ van 2016 gaat naar Patrick Dassen voor zijn boek Sprong in het duister, Duitsland en de Eerste Wereldoorlog.
‘De prijs wordt op initiatief van de Arenberg Stichting, om de twee jaar toegekend ter bevordering van de kennis van geschiedenis, cultuur en geestesleven van Europa. De ingediende werken moeten origineel in aanpak zijn en wetenschappelijk onderbouwd, ruim van visie en toegankelijk voor een breder publiek.’
De Arenberg Prijs voor Europese Geschiedenis bedraagt € 4.000 en bekroont een studie die bijdraagt tot een betere en vernieuwende kennis van de Europese geschiedenis.

‘Dassen beheerst meesterlijk de bijzonder omvangrijke geschiedschrijving en gebruikt ook veelvuldig en oordeelkundig primaire bronnen. Zijn persoonlijke analyse leidt tot nieuwe inzichten die afwijken van de overheersende opvattingen in de Duitse geschiedschrijving.  Hij verwoordt zijn grote eruditie in een helder, levendig en meeslepend geschreven betoog. Dit boek verdient tot ver buiten het Nederlandse taalgebied te worden gelezen’ aldus de slotsom van het juryrapport.

In  november 2016 wordt de prijs uitgereikt in Brussel.

Ook in Nederland werd Dassen’s zeer goed geschreven geschiedswerk buitengemeen goed ontvangen.

Meer info over deze prijs is te vinden op de website www.arenbergfoundation.eu

Bewaren