Piëteit

Vaag vermoeden van bijzaak doet zwijgen over wat je aangaat

Uit: Chr. J. van Geel, Verzamelde gedichten