‘Ik denk eigenlijk maar aan twee dingen. Aan het socialisme en aan jou.’

Na bijzonder lovende besprekingen in de landelijke dagbladen prijst ook Mary Kemperink in Spiegel der Letteren de brieven van Herman Gorter aan zijn Geheime geliefden Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos.
Kemperink schrijft onder andere: ‘Gorters liefdesbrieven hadden geen betere editeur kunnen hebben dan Lieneke Frerichs. Zij is door en door vertrouwd met het leven en het werk van Herman Gorter. Zij en haar inmiddels overleden echtgenoot, de Gorter-kenner en -editeur Enno Endt, hebben samen vaak gesproken over een uitgave van deze brieven. Het is er nooit van gekomen. De verzorgde editie die nu voor ons ligt van alle brieven die bewaard zijn gebleven is dan ook te beschouwen als een cadeau voor Enno Endt. Het is een prachtig geschenk, niet alleen voor hem maar voor alle Gorter-lezers. De uitgave is voorbeeldig zoals we dat van Lieneke Frerichs gewend zijn, met een voorwoord en een wat uitgebreider nawoord, een degelijke verantwoording van de editie, ook nog voorzien van een overzicht van de door Stuiveling indertijd niet gekopieerde brieven, die niet bewaard zijn gebleven.’

Over J.J. Voskuil en Thomas Vaessens

In de zojuist verschenen nieuwe aflevering van Tirade (nr. 429) staat een opmerkelijke bijdrage voor alle lezers van Binnen de huid, de eerder dit jaar postuum verschenen roman van J.J. Voskuil. Hierin beschrijft Voskuil onder meer een duel tussen Maarten Koning en David Grobben. Enno Endt, die model stond voor het personage David in Binnen de huid en Bij nader inzien, heeft de gebeurtenis óók beschreven. Met een begeleidend stuk van Lieneke Frerichs, weduwe van Enno Endt.

Verder onder andere een essay van Jeroen van Kan over het literair populisme van Thomas Vaessens. Van Kan toont aan dat Vaessens op verkeerde gronden Frans Kellendonk gebruikt voor zijn theorieën, verbazingwekkend genoeg A.F.Th. van der Heijden links laat liggen en Leon de Winter op morele gronden afwijst, terwijl die laatste nou juist bij uitstek een auteur is die Vaessens zou moeten bevallen. Van Kan: ‘Het gaat Vaessens niet om de veren van de pauw, maar om het vlees. Het rauwe vlees van de werkelijkheid waar hij graag de tanden in wil zetten. Ik zou zeggen: verkies in dat geval de werkelijkheid en keer de roman, als vanuit de aard van de zaak kunstmatige vorm, de rug toe en wordt opbouwwerker in een probleemwijk.’

Ondertussen is Jan van Mersbergen begonnen met bloggen op www.tirade.nu. Van Mersbergen is de nieuwe ‘blogger in residence’ van Tirade. Martin de Haan en Rokus Hofstede gingen hem voor. Zie ook www.tirade.nu voor een volledige beschrijving van het nieuwste nummer en de mogelijkheid om dit nummer te bestellen.