Kerstverkoop bij Van Oorschot

Er is snert, glühwein, kinderen met zwavelstokjes. Maar er zijn vooral… heel veel mooie boeken voor ramsjprijzen, sommige lichtbeschadigd, allemaal heel erg mooi. En daarbij zijn de medeweerkers van Van Oorschot er.

Het wordt dus gezellig bij Van Oorschot. Kom langs voor de kerstverkoop op
donderdag 20 december
van 12 tot 19 uur.
KERSTMISVIERING
In ’t klein café zitten nu tien personen,
‘k heb ze een voor een zorgvuldig nageteld:
twee kruideniers, één visboer en zes zonen
van brave burgerlui met zeer veel geld.

Ze spelen kaart of dobbelen en praten,
ze zijn luidruchtig, stevig en gezond.
Moeder Fortuin zal nooit hun dak verlaten,
ze hebben huizen, aandelen en grond.

Ze zijn zo blij dat Christus is geboren,
en blijder nog, dat zij geboren zijn.
«Minuit Chrétiens» de stralende englenkoren
zingen den lof van ’t leven en den wijn.

Ze zijn ten slotte niet onsympathiek
die dwaze stumpers door hun tijd verblind.
– Wordt een van hen vandaag of morgen ziek,
dan schreit hij om zijn moeder als een kind.

Jan van Nijlen

Peskens’ proza

Geert van Oorschot was niet alleen uitgever maar ook schrijver. Onder het pseudoniem R.J. Peskens schreef hij onder meer de boeken Twee vorstinnen en een vorst en Mijn tante Coleta. De boeken waren tot lang na verschijnen enorme verkoopsuccessen. Sterker nog: ze behoren tot de bestverkopende titels in de geschiedenis van de uitgeverij.
Ter gelegenheid van de publicatie in november van Arjen Fortuins biografie van Geert van Oorschot, verschijnt nu de complete Peskens. Afgezien van de twee bekendste titels bevat het Verzameld proza de verhalenbundels uit Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse en De man met de urn.

Hoe kwam Geert van Oorschot aan zijn pseudoniem? Naar eigen zeggen verwezen de initialen naar de voornamen van zijn meest geliefde dichters Richard Minne en Jan van Nijlen, en de achternaam naar een Vlissingse anarchist die met zijn ouders bevriend was.

De eerste regel van Mijn tante Coleta: ‘Ik wist al heel jong dat mijn tante Coleta niet alleen goed zwemmen kon en zich altijd roekeloos ver in zee waagde, maar ook dat ze altijd naakt zwom.’

[zonder titel]

’t Is avond. Hoor! in ’t witte lentezwijgen

klinkt, dof en grijs, het brommend klokgeluid

heel ver, en dooft de stille liefde uit

van hen die in dit uur naar vrede hijgen.

 

Niets vaart nu door de witbebloemde twijgen

dan ’t klokgebrom dat ‘k weet niet wat beduidt;

het is of het den verren dood beluidt

van bleke sterren, die als regen zijgen…

 

Nu grote, diepe stilte. Maneglans

omhult hoog lichtend heel het donkerblauw,

en gans de hemel is één sterrenkrans.

 

En schoner nu staan al de lentebloemen

zo roerloos stijf in ’t lichtend grauw,

grijswit, alsof ze blij zijn dat ze dromen.

Uit: Jan van Nijlen, Verzamelde gedichten

Nieuwe aanbiedingen in de webwinkel

Speciaal in onze nieuwe Oorshop zijn weer drie prachtboeken tijdelijk in prijs verlaagd. U vindt ze in de categorie ‘Kelderrestanten’.
Het gaat om de Verzamelde Gedichten van Jan van Nijlen, van 32,50 voor 20 euro, van D. Hillenius van 22,50 voor 12,50 en Chr. van Geel van 45 euro voor 25 euro.

Ga naar de winkel (rode knop ter linkerzijde) om deze bijzonder lage prijzen te kunnen geloven.

1950-1960

Naast op zichzelf staande uitgaven – romans, gedichten- en essaybundels – werd vanaf 1950 langs drie hoofdlijnen ingezet op reeksen. Onmiskenbaar weerspiegelden zich daarin vooral Geerts literaire en politieke jeugdidealen én alles wat hij bij zijn leermeester Stols over boekverzorging had opgestoken. Alle reeksen werden vormgegeven door de van oorsprong Duitse typograaf en letterkunstenaar Helmut Salden (1910-1996) waardoor het nu snel groeiende fonds bij het publiek een steeds duidelijker gezicht kreeg en zich onderscheidde van dat van andere uitgeverijen. Om te beginnen was er de serie die bekend zou worden als vignettenreeks: twintig elegante, niet te dikke en alleen gebonden dichtbundels van naoorlogse dichters als Elisabeth Eybers, Hans Lodeizen en M. Vasalis, afgewisseld met bloemlezingen uit het werk van ‘onterecht vergeten’ voorgangers als Boutens, Van Collem en Dér Mouw.

Dan waren er de Nederlandse klassieken: er zouden in de loop der jaren meer dan 135 dundrukdelen verschijnen met de Verzamelde Werken en Brieven van modern-klassieke Nederlandse schrijvers als Ter Braak (7 delen plus 4 delen briefwisseling met Du Perron), Den Brabander, Brouwer (3), Coenen, Couperus (12), Emmens (4), Eybers, Van Eyck (7), Van Geel, Van Groeningen, De Haan (2), Hanlo (2), Van Hattum (2), Heijermans (3), Hillenius, De Kadt, Kemp (3), Lodeizen, Leopold (2), Morriën (3), Dèr Mouw, Multatuli (25), Nescio (2), Nijhoff (4), Van Nijlen, Van Ostayen (4), Du Perron (16), Roland Holst, Walraven (2) en Belle van Zuylen (10). Alleen al tussen tussen 1950 en 1960 verschenen er gemiddeld vijf per jaar.

Tenslotte werd de Russische Bibliotheek in het leven geroepen: de verschijning van Tsjechov Verzamelde werken deel 1 in het najaar van 1953 betekende het startschot voor een uitermate gezichtsbepalende dundrukserie. De samenwerking met Helmut Salden, hoofdredacteur Charles B. Timmer en een groep jonge, talentvolle vertalers maakte de Russische Bibliotheek in de loop der jaren tot een begrip bij het publiek. Dat kwam niet in de laatste plaats omdat alle erin opgenomen werken van ‘deze grote jongens’, zoals Geert hen bijna liefkozend noemde, voor het eerst rechtstreeks en onverkort uit het Russisch werden vertaald – tot dan toe had de Nederlandse lezer het veelal moeten stellen met soms sterk ingekorte versies en afgeleide vertalingen uit het Duits, Engels en Frans. Binnen twintig jaar zouden de verzamelde werken het licht zien van Dostojevski (10), Gogol (3), Ljeskov, Poesjkin, Toergenjev (4), Tolstoj (8), Tsjechov (7) en afzonderlijke werken van Garsjin, Gontsjarov, Herzen, Korolenko, Lermontov, Pisemski en Saltykov. Ook hier lag de productie hoog: tussen 1955 en 1960 verschenen vier delen per jaar.

Tussen 1950 en 1960 debuteerden A. Alberts, Jan Emmens, Elisabeth Eybers, Chr. J. van Geel, Jan Hanlo, A. Koolhaas en Karel van het Reve in boekvorm. Er verschenen nieuwe dichtbundels van L.Th. Lehmann, Hanny Michaelis, Jan van Nijlen en M. Vasalis. Het werk van in de ‘vergetelheid’ geraakte schrijvers als Marcellus Emants en J. van Oudshoorn werd opnieuw uitgebracht.

Willem Frederik Hermans publiceerde in diezelfde periode vijf titels, waaronder de geruchtmakende roman Ik heb altijd gelijk, voordat hij in 1958 met De donkere kamer van Damocles eindelijk doorbrak naar het grote publiek.

Opmerkelijk was de verschijning, in 1956, van twee boeken van Gerard (Kornelis van het) Reve: het Verzameld werk (van een 32-jarige) en The Acrobat and other stories (verschenen na het besluit dat Reve nam om alleen nog maar in het Engels te schrijven nadat de katholieke minister Cals hem een reisbeurs ontzegde vanwege het verhaal ‘Melancholia’ waar een masturbatiescène in voorkwam).

Omdat Geert hoe dan ook ‘een blaadje bij de hand’ wilde hebben richtte hij het literaire tijdschrift Tirade op, waarvan de eerste aflevering verscheen op 15 januari 1957.

Librisprijswinnares D. Hooijer op de Uitmarkt

IJs en weder dienende signeert D. Hooijer, winnares van de Libris Literatuur prijs 2008 met haar verhalenbundel Sleur is een roofdier, komende zondag 31 augustus tussen 15 en 16 uur haar boeken in onze stand tijdens de jaarlijkse Uitmarkt.
Wij zijn trouwe deelnemers aan de traditionele boekenmarkt die sinds jaar en dag het Uitmarkt-festijn van een fraaie omlijsting voorziet (mooie boeken nietwaar…) omdat we het prettig vinden rechtstreeks met de lezers van onze boeken te kunnen praten.
Wij heten u komende zaterdag 30 en zondag 31 augustus dan ook van harte welkom op onze stand (nrs 58 en 59) op de Piet Heinkade, tussen de Jan Schaeferbrug en Panama (tramlijn 26 vanaf het Centraal Station)!
Kom kennisnemen van onze binnenkort te verschijnen nieuwe boeken (Karel van het Reve – Verzameld werk!), verwen uzelf met de aanschaf van een van onze prachtuitgaven, op zondag een door D. Hooijer gesigneerd exemplaar van haar prijswinnende boek of haar al even goede eerste twee verhalenbundels Kruik en kling en Zuidwester meningen, en neem vooral een kijkje in ons wel heel gevarieerde aanbod van magazijnrestanten (prijsjes waar u om zult glimlachen).
Ook geldt tijdens de Boekenmarkt nog de kortingsbonactie van € 5,– op de magistrale roman De geschikte jongen van Vikram Seth, schitterend vertaald door Christien Jonkheer en Babet Mossel, en dit voorjaar alom juichend ontvangen: 1400 bladzijden dundruk, echt gebonden met stomslag en leeslint voor maar € 44,90! 
Elke koper van een nieuw boek ontvangt, zolang de voorraad strekt, als geschenk het lievelingsboekje van Geert van Oorschot (“ik demp er nog liever de gracht mee dan dat ik het opruim”): Jan van Nijlen Druilende burgerij, Jeugdherinneringen van een eenzelvig man..

Ten slotte: momenteel stellen wij alles op alles om u komend weekend ook een bijzondere voorpublicatie te kunnen aanbieden van Willem Jan Otten: het prachtige gedicht Bahamontes’ hemelvaart uit zijn nieuwe bundel Welkom, die in november zal verschijnen. Dit gedicht van ruim 90 regels staat fraai en groot afgedrukt op een strook van 95 x 6 centimeter. Gratis uiteraard en… zolang de voorraad strekt! 

Graag dus tot komend weekend op de Boekenmarkt / Uitmarkt!