Steltlopen door de tijd

Steltlopen door de tijd van Manet van Montfrans kreeg een mooie bespreking in NRC Handelsblad. Marco Kamphuis roemde haar ‘enthousiasmerende opstellen, die stuk voor stuk van grote deskundigheid getuigen’.
Eerder schreef Dirk Leyman op de website van Cobra: ‘Het zijn stevig doorwrochte essays die Manet van Montfrans het licht laat zien. Ze biedt een aantal uitgebreide excursies door de naoorlogse Franse literatuur, al is ook Marcel Proust nog omnipresent. Deze uitgave valt in veel opzichten te prijzen. Want je moet tegenwoordig met het vergrootglas zoeken naar essaybundels die nog eens de recente Franse letteren in een breder perspectief plaatsen.’

Manet van Montfrans over Modiano

Onlangs verscheen Steltlopen door de tijd. Over geheugen en geschiedenis in de moderne Franse literatuur van Manet van Montfrans. Het boek bevat vijftien essays over Franse auteurs als Perec, Simon, Bergounioux, Rouaud, Michon, Mauvignier, Deville en Rolin. Manet van Montfrans schrijft met aanstekelijk enthousiasme over met name de thema’s geheugen en geschiedenis in hun werk.
In een van deze essays staat de kersverse Nobelprijswinnaar Patrick Modiano centraal, en dan in het bijzonder diens roman uit 2008: Dans le café de la jeunesse perdue/Het café van de verloren jeugd.
Van Montfrans trekt in dit stuk – een ‘subtilen Analyse’ volgens de Neue Zürcher Zeitung – een boeiende vergelijking tussen Modiano en Dante. Bovendien heeft ze oog voor de fascinerende functie van topografie in Modiano’s werk: ‘Modiano’s personages lijken op goed geluk door Parijs te dolen, helemaal in overeenstemming met de theorie van de dérive van de situationisten, maar als men hun zwerftochten reconstrueert op een plattegrond van de stad, dan blijken deze heel precies geprogrammeerd te zijn, als een rondleiding langs publieke en persoonlijke plaatsen van herinnering.’

In de maand november geeft Manet van Montfrans op drie woensdagavonden een cursus Franse literatuur naar aanleiding van haar boek. Margot Dijkgraaf geeft ook een lezing. Zie hier voor meer informatie.
Ook geeft ze op 7 november op de Universiteit Leiden een lezing over het werk van Bergounioux en Rouaud. Op www.romanisten.nl vindt u meer informatie.

Najaarsaanbieding 2014

Annie M.G. SchmidtDie van die van u
Sipko Melissen Oud-Loosdrecht
Hannah van MunsterOnder de dreven
Willem Jan Otten –  Droomportaal
Willem Jan Otten – Een sneeuw & Een man van horen zeggen
Ester Naomi PerquinBinnenkort in dit theater
Ronald HavenaarBabyboomboek
Frida VogelsDagboek 1977-1978 (deel 11)
Kerim Göçmen Rode kornoeljes

vertaald
Sinclair LewisBabbitt (vertaling Paul Bruijn)
L.N. TolstojVerhalen en novellen 1 (Russische Bibliotheek) (nieuwe vertaling Marja Wiebes, Yolanda Bloemen en Froukje Slofstra)

Herman Gorter Geheime geliefden. Brieven aan Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos. Bezorgd door Lieneke Frerichs
Karel van het ReveGeschiedenis van de Russische literatuur (geïllustreerd)
Rutger Kopland –  Hoe zou het zijn om thuis te zijn. Gekozen en ingeleid door Marjoleine de Vos

Midprice
Isaak BabelDe Rode ruiterij
Willem Frederik Hermans Ik heb altijd gelijk
Louis-Ferdinand Céline –  Reis naar het einde van de nacht
Fjodor DostojevskiMisdaad en straf
Fjodor Dostojevski –De broers Karamazov
Nikolaj Gogol Petersburgse verhalen

Zojuist verschenen
Manet van Montfrans –  Steltlopen door de tijd. Over geheugen en geschiedenis in de moderne Franse literatuur
Ester Naomi Perquin en Menno Hartman (red.) – Poëziekalender 2015

In september te verschijnen
Patrick Dassen –  Sprong in het duister. Duitsland en de Eerste Wereldoorlog

Meer informatie in de pdf van de aanbieding. Of vraag om een papieren exemplaar.

Voorjaarsaanbieding 2014

Hans Lodeizen | De wanhoop is tijdelijk voorbij
Anna Louw | Kroniek van Perdepoort
Willem Jan Otten | Een ridder van de Engelse drop
Lieke Marsman | De eerste letter
Nico Dros | Oorlogsparadijs (midprice)
Michiel Heijungs | Retour Bangkok
D. Hooijer | Berichten van een zakenman
Otto de Kat | Bericht uit Berlijn (midprice)
Nop Maas | Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. Deel 1, 2 en 3 nu in cassette
Aleksandr Poesjkin | Jevgeni Onegin (midprice)
Ivan Toergenjev | Vaders en zonen (midprice)
J.J. Voskuil | Ik ben ik niet
Chr. J. van Geel | Onverzamelde gedichten
Michail Boelgakov | Romans en verhalen (hardcover)
Patrick Dassen | Sprong in het duister. Duitsland en de Eerste Wereldoorlog
Max de Jong | Heet van de naald! en andere gedichten
William Shakespeare | Venus en Adonis
Leo Tolstoj | Anna Karenina (hardcover)
Edith Wharton | Romeinse koorts
N.V. Gogol | Dode zielen (nieuwe vertaling)
Marc Jansen | Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne
Manet van Montfrans | Steltlopen door de tijd
Ester Naomi Perquin en Menno Hartman (red.) | Poëziekalender 2015

Tirade eerste literair eSchrift

Literair tijdschrift Tirade van Uitgeverij van Oorschot – het op een na oudste literaire tijdschrift in Nederland –  is met de stramme lendenen van de ouderdom toch als eerste over de streep en als literair tijdschrift te lezen op een eReader.

Het eBoek, of eSchrift is na een ingrijpende wijziging in de vormgeving door Emiel Efdée klaar voor ‘het nieuwe lezen’.

Ook de webstek van Tirade www.tirade.nu heeft zich in de loop der tijd aan dit nieuwe lezen aangepast, schrijvers bloggen er en de inhoud van veel oude  nummers is er op het scherm  voor te proeven.

Met een prijs van 5 euro per eBoek ligt de-literatuur-bijhouden-door-een-literair-tijdschrift-te-lezen, weer in ieders bereik.

Het papieren nummer (12,50)  zowel als eBoek van Tirade 437 zijn heden te koop.

 

Met bijdragen van:

Ronald Havenaar / Marijke Schermer / Lloyd Haft / Joris van Groningen / Norman Douglas / Willem Thies / Lodewijk Pessers / Stig Dagerman / Kreek Daey Ouwens / Manet van Montfrans / Yves Bonnefoy / Carel Peeters

Het nummer is te bestellen via www.tirade.nu.

Opzet

De Franse Bibliotheek, van start gegaan in 1991, presenteert voornamelijk romans en bij uitzondering ook poëzie, die dan tweetalig wordt uitgegeven. In Nederland verscheen Franse literatuur in het verleden verspreid over verschillende uitgevershuizen; veel klassieke werken zijn nooit vertaald, terwijl sommige bestaande vertalingen gaandeweg verouderden. Begin jaren negentig leek de tijd rijp voor zowel een goed overzicht van klassieke werken uit de 16e tot de 20e eeuw als voor het onder de aandacht brengen van belangrijke hedendaagse schrijvers. Inmiddels bestaat de Franse Bibliotheek van Van Oorschot uit 32 delen, en er zullen er meer volgen. Elk deel verschijnt zowel in een gebonden als in een ingenaaide uitgave.Het optimistische plan was, jaarlijks zes à acht delen te presenteren. Dat bleek niet haalbaar, vanwege onvoldoende vertaalsubsidie uit het land van herkomst. De frequentie werd daarom teruggebracht tot twee à drie delen per jaar. Bovendien werd gekozen voor nadruk op de hedendaagse letterkunde.

De Franse Bibliotheek staat onder redactie van Manet van Montfrans. Zij promoveerde op het werk van Georges Perec en is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij Franse taal- en letterkunde doceert. Vertalingen worden onder meer verzorgd door Rokus Hofstede, Marianne Kaas, Peter Verstegen, Jan Versteeg en Frans van Woerden.

‘In de nerveuze jacht op bestsellers die het hedendaagse literaire klimaat kenmerkt, worden nogal wat Franse eendagsvliegen zonder veel decorum op de Nederlandse markt gegooid. Gelukkig zijn er nog altijd dappere uitgevers die zich daar deels of zelfs volledig aan onttrekken en hun aandacht op erkende oeuvreschrijvers blijven richten. Een aantal van hen (Pierre Bergounioux, Francois Bon, Michèle Desbordes, Pierre Michon, Jean Rouaud) heeft een plaats gevonden in de Franse Bibliotheek van Van Oorschot.’ Martin de Haan en Rokus Hofstede in de Volkskrant, 5 maart 2004

Tirade.nu – Koffernummer

De redactie van Tirade kocht op een veiling 13 koffers, die hun werkzaam leven beëindigden, eenzaam en verlaten ronddraaiend op de bagageband op Schiphol. Van wie waren deze koffers en waarom bleven ze staan en werden ze nooit opgehaald? 13 schrijvers kregen een koffer van een onbekende thuis. Het leidde tot poëzie, korte verhalen, essays, beschouwingen en een prozagedicht.
<lees verder>
‘Hoe kwam een Paraguyaans meisje, op vakantie in Ierland aan een Russische Maxime? En waarom waren sommige kledingstukken verpakt in doorzichtige plastic zakjes?’ vraagt Hans den Hartog Jager zich af. Maarten Asscher: ‘Na enig determineren, oog in oog met het breed lachende, deels met ritselende korreltjes gevulde schepsel, kom ik tot de conclusie dat het ondanks zijn vaalgroene kleur om een nijlpaard gaat.’ Ester Naomi Perquin wordt zeer persoonlijk met de eigenaresse van haar koffer. ‘In een hoek van de kamer stond haar rugzak. “Als je nu niet weggaat mis je de trein,” zei ik. Ze haalde haar schouders op. Er was iets in haar blik dat me ongemakkelijk maakte.’ Menno Wigman ontkomt niet aan de douane:‘“Und was machen Sie sonst noch?” Vernedering op vernedering. Hij sloot mijn koffer en vroeg of ik mijn armen in de lucht wilde steken’. ‘Jakie werd geboren op Super Tuesday,’ schrijft Sanneke van Hassel. Verder met Miek Zwamborn, Ton Rozeman, Edwin Fagel, Roos Ouwehand, Martin Vesseur, Erik Menkveld, Vonne van der Meer en Martijn Meijer: ‘Wat zeggen je boeken over wie je bent? Heb je geen eigen smaak als je een kast vol bestsellers hebt? Welke boeken iemand leest, zegt weinig over wie hij is.’

Twee essays in dit nummer. Wouter van Oorschot onderzoekt het werk van de schilder Melle: ‘kijken naar Melle is als het ondergaan van een repetitieve aanslag op alles waarin wij gewend zijn onze soort te verafschuwen.’ Zie de speciale pagina hiernaast. Manet van Montfrans geeft een ‘topografische interpretatie’ van Patrick Modiano’s jongste roman In het café van de verloren jeugd. Op deze website is een uitgebreide geïllustreerde versie van dit essay te lezen.

Gedichten van Lodewijk van Oord, Ineke Holzhaus en Marjet Cliteur, verhalen van Jan van Mersbergen, Mirjam Lafleur en Boris Vriens en tekeningen van Tomas Schats

www.tirade.nu