Tot ziens

door Wouter van Oorschot

Na 63 jaar leven met, voor en grotendeels zelfs boven uitgeverij Van Oorschot, heb ik enige tijd geleden geconstateerd dat mijn vertrek in de rede ligt.

Het afgelopen jaar heb ik met succes gezocht naar een partij die de uitgeverij als onafhankelijk bedrijf kan en wil voortzetten. Niks geen concern of nouveau riche dus: in plaats daarvan kan ik tot mijn genoegen meedelen dat uitgeverij Van Oorschot, met behoud van haar onafhankelijkheid, in andere handen is overgegaan. Met minstens zo groot genoegen meld ik dat Jaap Blansjaar, Angela Kokkeler, Menno Hartman, Merijn de Boer, Ilona van den Berg en Marko van der Wal, die de uitgeverij de afgelopen jaren met mij bezielden en met wie ik zo ongelooflijk fijn heb samengewerkt, aan de uitgeverij verbonden blijven. Er verandert dus niets, behalve dat ikzelf vertrek.

Zes mensen met groot besef van de literaire mentaliteit en erfenis die ik sinds de dood van mijn ouders Geert en Hillie heb behoed en voortgezet, zullen dat voortaan doen. Het zijn Maarten Asscher, Jaco Groot, Gemma Nefkens, Mark Pieters, Rob Polak en Menno Witteveen. Zij zijn verplichtingen jegens elkaar aangegaan die de onafhankelijkheid van de uitgeverij waarborgen op een wijze die mij geruststelt. Voorts zijn ze onderling overeengekomen dat Pieters mij als directeur-uitgever opvolgt.

Tot hiertoe, het jaar waarin de uitgeverij 70 jaar bestaat, heeft de familie Van Oorschot u dus ‘geholpen’. Ik kan mij voor het behoud van de onafhankelijkheid en de continuïteit van het eigenwijze uitgavebeleid dat de mooiste literaire uitgeverij van ons taalgebied kenmerkt geen beter ‘consortium’ voorstellen.

Het ga u goed lezers, en moge u zich meer mooie Van Oorschotboeken aanschaffen: de werkelijk goede boekhandelaren in Nederland en Vlaanderen zullen u daarbij graag terzijde staan.