Tsjechov

De vroegste Tsjechov-verhalen zijn nu verkrijgbaar in een goedkope hardcovereditie, Op kamers, een verzameling van alle verhalen die de grootmeester van het korte verhaal schreef tot 1885. Zij werden meesterlijk vertaald door Tom Eekman en Aai Prins.

In 1876 verhuisde het gezin Tsjechov van Tganrog aan de Zwarte Zee naar Moskou. De toen zestienjarige Anton Tsjechov moest het gymnasium afmaken en bleef er nog drie jaar wonen: op kamers. In die jaren moet de kiem gelegd zijn voor een schrijverschap dat hem ten slotte wereldberoemd maakte.