Twee bibliofiele uitgaven

Onlangs verschenen bij het Haarlemse drukkerscollectief de Hof van Jan twee uitgaven met werk van Van Oorschot-auteurs.
Het gaat om een hartverwarmend werkje dat dan ook Liefde heet. Het bevat een viertal brieven van Martin Michael Driessen, de winnaar van de ECI-prijs, gericht aan zijn zoontje David dat in zijn eerste levensjaar overleed, aan zijn ex-geliefde Gisela, aan de hond Jack met wie hij zestien jaar samenleefde en aan zijn bijna honderdjarige moeder. Marlies Visser ontwierp de paginaversiering. Het boekje werd gedrukt in een oplage van honderd exemplaren, kost € 10 en is hier te bestellen.
Brug is een prozatekstje van Ester Naomi Perquin over de ontmoeting met een dichteres die de subtiliteit niet bepaald heeft uitgevonden. Het is tevens een jeugdherinnering waarin de Zeelandbrug een rol speelt. Er staat een fraaie door Michèle Baudet vervaardigde tekening bij. Ook deze uitgave is in honderd exemplaren vervaardigd. Prijs: € 15. En hier te bestellen.
Bewaren