Omslag Romans en verhalen
Michail Boelgakov
Romans en verhalen
 30,00

Boelgakov compleet

Het verzameld werk van Michail Boelgakov verscheen in de jaren negentig in drie dundrukdelen in de Russische Bibliotheek. Die delen zijn nu bijeengebracht in een meer dan 1.600 bladzijden tellende hardcovereditie. De Volkskrant noemde het afgelopen zaterdag een ‘spectaculaire’ uitgave.
Boelgakov werd wereldberoemd met zijn roman De meester en Margarita. Daarin wist hij de tragiek van zijn geteisterde vaderland schitterend te vervlechten met die van zijn persoonlijk leven als monddood gemaakte schrijver. Maar Boelgakov schreef nog veel meer. In deze complete dundrukeditie treft u behalve De meester en Margarita ook onder meer Aantekeningen van een jonge arts, De Witte garde, Hondehart en De eieren der Rampp-spoed aan. Het gros van de vertalingen is gemaakt door Marko Fondse en Aai Prins.