Briefwisseling nu als paperback

De veelbesproken briefwisseling tussen Neerlands roemruchtste uitgever en bekendste dichteres is nu verkrijgbaar als paperback.

De correspondentie tussen M. Vasalis en Geert van Oorschot ving aan in 1951 en hield pas op zeer kort voordat de laatste stierf. Om voor de hand liggende reden bevat zij veel literair-historische wetenswaardigheden, maar zoals uit onderstaande ontroerende citaten blijkt, is zij in de eerste plaats een kroniek van een levenslange vriendschap.

‘En geloof ook, meer dan ooit, dat ik je oude trouwe vriendin Kickie blijf.’ (25 november 1987)

‘Op alle verschrikkelijke ogenblikken in mijn leven wàren jullie er. Nu weet ik niets meer. Dag 2 lievelingen. Geert.’ (18 december 1987)

De dagbladen schreven er stuk voor stuk juichend over. ‘Ik slaag er maar niet in om het boek weg te leggen.’ – Frits Abrahams