De trompetboom, gesigneerd

Het komt niet zo vaak voor dat een boek zeven jaar na verschijnen nog wordt besproken in de krant. Vorige week schreef Frits Abrahams in NRC Handelsblad een lovend stukje over de in 2009 verschenen novelle De trompetboom van Hannah van Munster: ‘Het gaat over het 10-jarige jongetje Julius dat bij zijn frivole moeder opgroeit, maar het een poosje zonder haar moet stellen en bij zijn grootvader en diens tweede vrouw intrekt. Julius is slecht tegen de nieuwe situatie opgewassen, hij vereenzaamt en kruipt steeds langer weg in de grote trompetboom op het landgoed van zijn grootvader. Op de achtergrond speelt een wrange familiegeschiedenis. Het is een verrassend goed boek, geschreven in helder, bondig, maar toch gevoelig Nederlands.’

Toen het boek uitkwam, schreef Arie Storm in Het Parool over De trompetboom: ‘Hier is het idylle troef, van begin af aan. Het levert sfeerrijk proza op.’ En Hans Goedkoop vergeleek de debutante met A. Alberts.

Naar aanleiding van de hernieuwde aandacht voor deze mooie novelle is De trompetboom nu tijdelijk gesigneerd te koop. Bestel uw gesigneerde exemplaar hier. Bij het bestellen kunt u het vakje Vragen en opmerkingen aanvinken. Dan verschijnt een scherm waarin u eventueel een signeerwens kunt invullen.

Bewaren