J.M.A. Biesheuvelprijs

P.C. Hooft, F. Bordewijk, C.C.S. Crone, Constantijn Huygens, J.M.A. Biesheuvel. Wat is hun overeenkomst? Zij gaven hun naam aan een literaire prijs. De eerste vier van deze grootheden zal men niet snel tegenkomen op een prijsuitreiking. De laatste wel, want Biesheuvel leeft!

Op 14 februari as. is de uitreiking van de J.M.A. Biesheuvelprijs voor het korte verhaal. Op diezelfde avond houdt de meester zijn jongste boek ten doop: Brief aan Vader. Een keuze uit eigen werk.

Overigens is de J.M.A. Biesheuvelprijs een recent initiatief dat in handen is van de SLAA, maar dat financieel gedragen moet worden door crowd funding, dat wil zeggen, iedereen mag een stukje van de prijs bijdragen.

Doe dat ook! Het kan hier. De schenker van de hoogste particuliere donatie van af heden (5 januari), ontvangt bovendien het verzameld werk van Biesheuvel in cassette als dank!