Thérèse Cornips (1926-2016)

De vertaalster van onder meer Op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proust, Thérèse Cornips, is overleden. Iedereen die haar ontmoette, was zonder uitzondering onder de indruk van haar. Vooral haar soevereiniteit was bijzonder. ‘Een vrouw, geboren in het katholieke Maastricht, met een opvallend beweeglijk gezicht, een sterk en watervlug lichaam (als kind was ze jaren wedstrijdzwemster) en een zeer open, vrije natuur,’ schreef Mirjam van Hengel vorig jaar in NRC Handelsblad. Lange tijd was ze de geliefde van de dichter Chr. J. van Geel.
In 2015 verscheen Met een bevroren jas en een geleend tientje. Herinneringen van Thérèse Cornips, opgetekend door Guus Middag. Aan hem vertelde ze onder veel meer over het naoorlogse bohémienleven met de schilder Klaus Grünewald in Wallonië. Over de liefde voor haar vader, die haar op zijn sterfbed een bekentenis deed, haar leven met Van Geel en haar gedwongen verblijf in een inrichting, haar ontmoetingen en vriendschappen met dichters, schrijvers en schilders.

Een boeiend en rijk leven dat zich over bijna de gehele twintigste eeuw – daar aan voorbij – uitstrekte is in dit boek zorgvuldig geformuleerd na te lezen.

Voorjaarsaanbieding 2014

Hans Lodeizen | De wanhoop is tijdelijk voorbij
Anna Louw | Kroniek van Perdepoort
Willem Jan Otten | Een ridder van de Engelse drop
Lieke Marsman | De eerste letter
Nico Dros | Oorlogsparadijs (midprice)
Michiel Heijungs | Retour Bangkok
D. Hooijer | Berichten van een zakenman
Otto de Kat | Bericht uit Berlijn (midprice)
Nop Maas | Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. Deel 1, 2 en 3 nu in cassette
Aleksandr Poesjkin | Jevgeni Onegin (midprice)
Ivan Toergenjev | Vaders en zonen (midprice)
J.J. Voskuil | Ik ben ik niet
Chr. J. van Geel | Onverzamelde gedichten
Michail Boelgakov | Romans en verhalen (hardcover)
Patrick Dassen | Sprong in het duister. Duitsland en de Eerste Wereldoorlog
Max de Jong | Heet van de naald! en andere gedichten
William Shakespeare | Venus en Adonis
Leo Tolstoj | Anna Karenina (hardcover)
Edith Wharton | Romeinse koorts
N.V. Gogol | Dode zielen (nieuwe vertaling)
Marc Jansen | Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne
Manet van Montfrans | Steltlopen door de tijd
Ester Naomi Perquin en Menno Hartman (red.) | Poëziekalender 2015

Brieven Van Geel verschenen

Ik ben een onderling onverzoenlijk ratjetoe, een keuze uit de correspondentie van Chr. J. van Geel is verschenen en werd recentelijk gepresenteerd in het Letterkundig Museum in Den Haag. In dat museum is eveneens een kleine presentatie gewijd aan de dichter en beeldend kunstenaar Van Geel (1917-1974).  Ik ben een onderling onverzoenlijk ratjetoe bevat een uitgebreide selectie uit de brieven van  Chr. J. van Geel. Van Geel manifesteerde zich aanvankelijk vooral als beeldend kunstenaar. Als jongeman onderging hij de invloed van het surrealisme. Hij maakte eind jaren dertig naam met surrealistische objecten. Later publiceerde hij tekeningen in diverse tijdschriften. Van lieverlee ontwikkelde hij zich ook als dichter, wat in 1958 leidde tot de publicatie van zijn debuutbundel Spinroc en andere verzen, gevolgd door een flink aantal andere bundels.

Van Geel was een intrigerende eenling. Hij heeft met tal van literaire kopstukken gecorrespondeerd, onder meer met de schrijvers Judith Herzberg, Elisabeth Eybers en Jan Hanlo en de uitgevers Geert van Oorschot en Johan Polak. In zijn fijnzinnig geformuleerde brieven treffen we boeiende reflecties aan over het leven, het dichterschap en de verhouding tussen de poëzie en de beeldende kunst. De bezorging van de bundel was in handen van Marsha Keja en Jabik Veenbaas.

Meer over Chr. J. van Geel, zie hier.

Fenix

Aan veren het gelijke aantal,

dezelfde snavel, zelfde vlucht,

de aarde nauwelijks te boven

voller aanwezig in de lucht.

Uit: Chr. J. van Geel, Verzamelde gedichten

Tor bespied

Hij slaat zijn schaatsen uit

op korrels schuivend zand.

Zijn poten willen greep,

zand eet hem zonder slikken.Uit: Chr. J. van Geel, Verzamelde gedichten

Piëteit

Vaag vermoeden van bijzaak doet zwijgen over wat je aangaat

Uit: Chr. J. van Geel, Verzamelde gedichten

Goudvis

De beweegredenen van een goudvis zijn mij

onbekend, maar zijn bewegen is te zien.

Ik herinner mij hoe ik als kind bij tante

op bezoek een middag naar de goudvis keek,

zijn doorzichtigheid was als het water bloot.

Uit: Chr. J. van Geel, Verzamelde gedichten

[zonder titel]

Het gesternte spiegelt

zich in het betraliede

meer waaraan gerimpelde

wind wanhopig rukt.

Uit: Chr. J. van Geel, Verzamelde gedichten

Op de hoge ginkel

De oorzaak van verdriet is niet:

geen grote boom te zijn, noch op

een slechte plek te staan, maar waar

ook, op aantrekkelijke plaatsen

of in de drukke schaarste, niet

te kunnen voelen het verborgen

minste drinken van je wortelkroon.

Uit: Chr. J. van Geel, Verzamelde gedichten

 

Over de reeks

 

Het Nederlandse poëziefonds van Uitgeverij Van Oorschot is befaamd geworden door talloze Verzameld werk-edities, de ‘vignettenreeks’ (1950–1975) en de presentatie van nieuwe dichters die in de loop der tijd doorbraken naar een groot publiek. Een aantal van hen is over leden maar dat hun werk nog springlevend is moge blijken uit de presentatie van een reeks nieuwe en kernachtige bloemlezingen, samengesteld en ingeleid door aansprekende hedendaagse dichters. Een complete verzameling van de websites die aan deze bundels zijn gewijd vindt u hier.

Deze uitgaven kwamen tot stand mede dankzij een bijdrage van de Turing Foundation.

 

Jan Hanlo Tjielp tjielp
(door Guus Middag)
J.A. der Mouw Je bent de wolken en je bent de hei
(door Marjoleine de Vos)
M. Vasalis Op een vlot van helderheid
(door Hagar Peeters) (uitverkocht)
Chr. J. van Geel Het mooiste leeft in doodsgevaar
(door Willem Jan Otten)
Adriaan Morriën Zoals een ster verstand heeft van
het licht
(door Ester Naomi Perquin)
turing_afm_200_copy J.C.van Schagen Ik ga maar en blijf (door Ingmar Heytze) 2008-11-12_1512341

Reiger

Een reiger loopt voorzichtig
op hoge poten door
de sloot en brengt zijn spieden,
ook als het donker is,
als witvis aan het licht.

Uit: Chr. J. van Geel Verzamelde gedichten
Ook in: Het mooiste leeft in doodsgevaar
zie Oorshop

[zonder titel]

De mist loopt met me op, de wind loopt mij vooruit,
de minste boom staat te berusten,
het is de moeite niet te zijn vergeten wat
ik vroeger al vergat en toch is dit
wat ik bezit en mij omsluit en mij bezat.

Uit: Chr. J. van Geel Verzamelde gedichten
Ook in: Het mooiste leeft in doodsgevaar
zie Oorshop