Vijfde druk binnen een maand!

De Reve-biografie van Nop Maas is op z’n zachtst gezegd warm onthaald. ‘Is er nog nieuws? Jawel, zeer goed zelfs, spreek maar gerust van een blijde tijding: het eerste deel van de grote biografie van Gerard Reve is uit.’ Aldus kondigde Jos Bloemkolk in Het Parool van donderdag 29 oktober zijn bespreking aan, die als titel droeg: ‘Biografie Reve is leesgenot’. Bloemkolk noemt het een ‘meeslepende biografie’.

Jaap Goedegebuure in Trouw: ‘De langverwachte Reve-biografie van Nop Maas maakt alle verwachtingen waar.’ En verder: ‘Het sterke accent op de lichamelijke kant van de liefde en deszelfs praktisering is functioneel, gelet op Reve’s hartstochtelijk uitgedragen overtuiging dat seks per definitie een relegieuze handeling veronderstelt.’

Arjen Fortuin spreekt in NRC Handelsblad van ‘hartverscheurende pagina’s. Het bestaan van Reve’s jeugdliefde noemt hij ‘een van de voornaamste ontdekkingen’ en dier brief aan Reve uit 1944, waarin ze ‘hem nog maar eens uitlegt hoe dat zit met vrouwenborsten en wat een mens daar zoal mee kan doen’, een ‘spektakelstuk’.

Jeroen Vullings merkt in zijn bespreking in Vrij Nederland op dat hij ervan houdt ‘als een gebiografeerde als kind van of juist als misgeboorte van zijn tijd wordt geschetst’. Desalniettemin: ‘het grote voordeel van Maas’ secure […] stapje-voor-stapje-aanpak is dat Reves mythomane bestaan vanaf de vroegste contouren getoond wordt, als werk-in-aanbouw dat voor ons geestesoog verrijst.’

Xandra Schutte, ten slotte, noemt Reve in de titel van haar stuk in De groene Amsterdammer ‘Een diepernstige etter’. Een etter, zo sluit ze haar artikel af, ‘die worstelde met zijn homoseksuele en religieuze gevoelens, die de burgerlijkheid proclameerde maar tot in iedere vezel van zijn lichaam een nonconformist was, die uit de chaos waarheid en ontroering wilde scheppen.’

De biografie telt, inclusief fotokatern, 768 pagina’s. En dan zijn we nog maar op een derde. ‘Op de vraag hoeveel je eigenlijk van iemand wilt weten,’ schrijft Xandra Schutte, ‘luidt in het geval van Reve voor veel mensen: álles.’ Deel 2 verschijnt in april 2010, deel 3 in de herfst van hetzelfde jaar.