Je wordt bedankt

Recent verscheen de verhalenbundel Je wordt bedankt. In tien schitterende verhalen van de Russische grootmeesters Babel, Boenin, Toergenjev en Tsjechov benadert dit boek de ware aard van de levensfase die we met ‘pensioen’ aanduiden. En zoals dat bij de Russen te verwachten is met hun gerijpte kennis van de menselijke ziel, is die fase nooit eenduidig, maar bevindt hij zich, rijkgeschakeerd, tussen hemel en hel. De ouderen of jongere ouderen in deze verhalen blikken terug, bevredigd of gefrustreerd, worden hoog geacht of zijn terzijde geschoven, maar ze kijken ook vooruit en staan altijd nog zo krachtig in het leven dat het vertelplezier eraf spat!

Bewaren