Over dit hoofdstuk/artikel

Charles B. Timmer


20 januari 1981


1.
F.M. Dostojewski. Verzamelde werken, deel 10: Dagboek van een schrijver. Vertaald uit het Russisch door Paul Rodenko. Met aantekeningen van Ch. B. Timmer. ?De Russische Bibliotheek?, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1960. – 671 pp., hier in het bijzonder p. 631 en pp. 567-594.
2.
David I. Goldstein. Dosto?evski et les Juifs. Parijs, Gallimard, 1976. – 340 pp.
3.
F.M. Dostojewski. Politieke geschriften onder toezicht en van een inleiding voorzien van Henriette Roland Holst. Amsterdam, Johannes Muller, z.j. (1923)-292 pp.
4.
F.M. Dostojewski. Verzamelde werken, deel 3: Aantekeningen uit het dodenhuis. Uit het Russisch vertaald door Heleen A. Bendien. ?De Russische Bibliotheek?, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1957. – pp. 5-324
5.
Isaak Babel. Verzamelde werken, deel 2: Toneel en Brieven. Uit het Russisch vertaald en met een nawoord door Charles B. Timmer. Amsterdam, Meulenhoff Nederland, 1979. – 546 pp., hier in het bijzonder pp. 36 e.v.
6.
F.M. Dostojewski. Verzamelde werken, deel 9: Degebroeders Karamazow. Vertaald uit het Russisch door Jan van der Eng. ?De Russische Bibliotheek?, Amsterdam, G.A. van Oorschot 1958. – 959 pp.
7.
M. Bachtin. Problemy poetiki Dostoevskogo. Moskou, Sovetskij Pisatel’, 1963. – 364 pp., hier in het bijzonder p. 134.
8.
F.M. Dostojewski. Verzamelde werken, deel 7: Boze geesten. Vertaald uit het Russisch door Hans Leerink. ?De Russische Bibliotheek?, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1959. – 785 pp., hier in het bijzonder pp. 38 e.v.
9.
Vrij Nederland, 17 januari 1981.
10.
N.G. Gogol. Verzamelde werken, deel 2: Novellen, toneel. Uit het Russisch vertaald door Charles B. Timmer. ?De Russische Bibliotheek?, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1962. – 596 pp., hier in het bijzonder pp.179-217.
11.
Vladimir Nabokov. Nikolai Gogol. The Makers of Modern Literature. Norfolk, Con. New Directions Books, 1944. – vi, 172 pp., hier in het bijzonder pp. 147-149.
12.
Vladimir Nabokov. Nikolaj Gogol. Vertaald door Else Hoog. Amsterdam, Meulenhoff Nederland, 1973 – 156 pp., hier in het bijzonder pp. 139-142. – Dit is een goede vertaling, die alleen op ??n punt verwarring sticht, immers, Else Hoog gebruikt het citaat over de vuist in mijn vertaling: de vuist van het spook, maar gaat dan door met Nabokovs betoog op grond van zijn vertaling: de vuist van de bandiet, met het gevolg dat de lezer niet meer kan begrijpen, waar Nabokov het nu eigenlijk over heeft.
13.
Jane Grayson. Nabokov Translated. A Comparision of Nabokov’s Russian and English Prose. Oxford, Oxford University Press, 1977. – 257 pp.
14.
B.M. Ejchenbaum. Skvoz’ literatury. Sbornik statej. ‘s-Gravenhage, Mouton & Co., 1962. Slavische drukken en Herdrukken, uitgegeven door C.H. van Schooneveld. – 279. pp., hier no. 10 Kak sdelana ??inel?? Gogolja, pp.171-195.
15.
ibid, p. 186.
16.
Boris Eichenbaum. Aufs?tze zur Theorie und Geschichte der Literatur. Ausgew?hlt und aus dem Russischen ?bersetzt von Alexander Kaempfe. Frankfurt, Edition Suhrkamp, 1965. – 175 pp., hier in het bijzonder pp. 141-142.