Over dit hoofdstuk/artikel

Jeroen Brouwers


1
Van een 18-delig naslagwerk: M?moires pour servir ? l’histoire litt?raire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principaut? de Li?ge et de quelques contr?es voisines, 1763-1770.
2
O.m. van de eerste vijf delen van De Brabantsche Y eesten.
3
In: Herinneringen aan E. du Perron, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1955.
1
Vestdijk in een brief aan G.H. ‘s-Gravesande; door mij geciteerd uit Ada Deprez, E. du Perron, zijn leven en zijn werk, Manteau, Brussel/Den Haag, z.j.
1
Geciteerd uit id.
1
Verzameld Werk van E. du Perron/Het Land van herkomst, Contact, Amsterdam en Antwerpen, 1948, blz. 23, 24. De geciteerde versregel over de trammen is de eerste van het Sonnet van burgerdeugd, opgenomen in id., Parlando, verzamelde gedichten, id. id. id., blz. 53.