1.
De auteur Adriaan van der Veen, letterkundige redacteur van de N.R.C.
2.
Een gemeenschappelijke kennis uit onze Berlijnse tijd.