Over dit hoofdstuk/artikel

Jeroen Brouwers

over Guus Luijters

over Wim Sanders

over Sjoerd Kuyper

over Johan Diepstraten

over Peter Andriesse

over Henk Spaan


1.
Willem Frederik Hermans, Mandarijnen op zwavelzuur, 3de druk, 1970, blz. 256.
2.
NRC-Handelsblad, 31.8.79.
3.
Guus Luijters, Een avontuurlijke reis, blz. 14.
4.
?…de kleinere talenten als de agressief gewoon doende criticus Luijters.? Aad Nuis, ?De binnenzee klotst voort? in: Haagse Post (?De generatie van zeventig?), 21.4.79.
5.
Vrij Nederland, 26.5.79
1.
27.5.78
2.
Van, jaargang 1, nr. 3, december 1976.
3.
Als bron van deze uitspraak geeft het symposionstencil Het Parool, 28.6.75.
4.
Het Parool, 29.1.77. Herdrukt in Een avontuurlijke reis.
5.
Een avontuurlijke reis, blz. 136
6.
Het Parool, 3.8.79
7.
Het Parool, 2.1.71.
8.
Het Parool, 27.7.79
9.
Het Parool, 10.9.77
10.
Het Parool, 3.12.77
11.
Het Parool, 13.7.79
12.
Het Parool, 2.3.79
1.
Het Parool, 27.5.78
2.
Het Parool, 7.5.77
3.
Het Parool, 21.1.78
4.
Het Parool, 24.12.77
5.
Het Parool, 25.2.78
6.
Het Parool, 10.9.77
7.
Het Parool, 22.6.79
8.
Een avontuurlijke reis, blz. 45
9.
Het Parool, 19.1.79
10.
Het Parool, 20.7.79
11.
W. van Werven in Het Parool, 24.12.77
12.
Frans Peeters in Vrij Nederland, 14.7.79
13.
Haagse Post, 23.12.78
14.
Het Parool, 19.6.76. Herdrukt in Een avontuurlijke reis, blz. 93-96.
15.
Advertentiecampagne Haagse Post, zomer 1978.
16.
Haagse Post, 12.11.77. Herdrukt in Een avontuurlijke reis.
17.
Het Parool, 18.3.78
18.
Het Parool, 2.3.79
19.
Het Parool, 17.12.77
20.
Het Parool, 26.3.77
21.
Het Parool, 27.8.77
22.
Het Parool, 9.6.77
23.
Het Parool, 14.1.78.
24.
Een avontuurlijke reis, blz. 126
25.
Het Parool, 25.6.77
26.
Het Parool, 25.6.77
27.
Het Parool, 30.10.76
28.
Een avontuurlijke reis, blz. 133
29.
Guus Luijters, Herinneringen aan morgen. In: De Revisor, 1ste jaargang nr. 4 & 5, juni 1974.
30.
Het Parool, 11.2.78
31.
Het Parool, 29.4.78
32.
Het Parool, 25.6.77
33.
Het Parool, 23.9.78
34.
Het Parool, 15.1.77
35.
Het Parool, 4.6.77
36.
Het Parool, 9.6.77
37.
Het Parool, 26.1.79. Herdrukt in: Guus Luijters, Dag zonder einde.
38.
Het Parool, 22.12.78
39.
Geschreven door Jan Bart Klaster. Het Parool, 3.6.78
40.
Het Parool, 27.7.78
41.
De Stolphoeve, Enkhuizen, 1978
42.
Het Parool, 3.6.78
43.
Het Parool, 3.6.78
44.
De vertellers zijn onder ons, in: Trouw, 11.8.79
45.
Begin 1977? Mijn knipsel uit Propria Cures vermeldt geen datum.
1.
Het Parool, 2.9.78
2.
Het Parool, 29.6.79
3.
Het Parool, 15.6.79
4.
Het Parool, 15.6.79
5.
Hollands Diep, 27.3.76
6.
Het Parool, 9.3.79
7.
Vrij Nederland, 17.5.75
8.
Het Parool, 23.9.78
9.
Het Parool, 27.3.71
10.
Een avontuurlijke reis, blz. 154
11.
Het Parool, 4.3.78
12.
Nescio, Titaantjes
13.
in De Revisor, 6de jaargang nr. 3, juni 1979
14.
Een avontuurlijke reis, blz. 137
15.
Een avontuurlijke reis, blz. 120
16.
Het Parool, 22.12.78
17.
Het Parool, 6.7.79
18.
Nescio, Dichtertje
1.
J. Bernlef & K. Schippers, Wat zij bedoelen (1965)
2.
Propria Cures, 26.2.72
3.
Bzzlletin, nr. 68, september 1979
4.
De citaten komen uit De Nieuwe Linie, 28.7.76
5.
In de Haagse Post, ?Schrijvers op stap?, 1.9.79
6.
Volgens het overzicht Boeken op komst, in NCR-Handelsblad, 14.9.79
7.
De Tijd, 23.5.70
8.
Johan Phaff in Vrij Nederland, 18.11.72
9.
De Bezige Bij, Amsterdam, 1970
10.
Nescio. Aflevering van De Engelbewaarder, Amsterdam, 1976, 3de druk, blz. 8.
11.
Eerder gepubliceerd in Propria Cures, 14.2.70.
12.
Op 16.9.79, in het v.p.r.o.-programma Verhagencadabra.
13.
Ik verwijs naar mijn opstel over deze ?duikelaar-editie? in Vrij Nederland, 31.3.79
14.
Deze gegevens zijn ontleend aan een bericht van rasterdame Lidy van Marissing in De Volkskrant, 6.3.78, welke krant ?een speeltuin voor de rastertjes? is geweest. De maanden dat de namen van anderen als nummer 1 op deze Bestelijst prijkten, mijn naam bij voorbeeld een paar keer, werd de Bestelijst niet in De Volkskrant gepubliceerd.
15.
Citaten uit Het wereldje in Vrij Nederland, 11.11.78
16.
De Revisor, 4de jaargang nr. 5, oktober 1977
17.
De Volkskrant, 13.11.78
18.
PB in De Groene Amsterdammer, 22.11.78
19.
Henk Huurdeman in De Volkskrant, 16.9.78
20.
Het Parool, 9.9.78
21.
Het Parool, 1.7.78
22.
De Revisor, 5de jaargang nr. 4, augustus 1978
23.
Wam de Moor in De Tijd, 22.12.78
24.
Haagse Post, 27.8.77
25.
Maatstaf, februari 77
26.
Carolijn Visser in de Haagse Post, 7.4.79
27.
Op 31.9.79 V.p.r.o.-extra
28.
Juryrapport van de Commissie voor Schone Letteren, 1978
1.
Het Parool, 12.1.79
2.
Het Parool, 12.1.79
3.
Van mijn boek Mijn Vlaamse jaren (De Arbeiderspers, 1978) is veel te weinig en veel te achteloos kennis genomen, hetgeen dezer dagen (september 1979) opnieuw b.v. moest blijken n.a.v. de toekenning van de Huygensprijs aan de Vlaamse schrijver Hugo Claus en de Campertprijs aan de Vlaamse schrijver Roland Jooris, terwijl het nog immer zo is, dat er nog nooit enige Vlaamse prijs aan enige Nederlandse schrijver is toegekend… In de jury tot toekenning van deze Huygensprijs en Campertprijs zetelde o.a. de Vlaamse schrijver Paul de Wispelaere.
4.
De Volkskrant, 4.4.77
5.
Het Parool, 12.1.79
6.
?… zegt mijn vrouw: ?()Het wordt tijd dat je eens nieuwe schoenen koopt. Die gympies, dat kan echt niet meer…?? Uit: Een avontuurlijke reis, blz. 24
7.
Het Parool, 14.7.73
8.
Vrij Nederland, 19.5.73
9.
Het Parool, 2.4.77
10.
Men leze: Guus Luijters in Het Parool, 21.5.77. Daarna Age Bijkaart in Het Parool, 6.8.77. Daarna Jan Geurt Gaarlandt in De Volkskrant, 10.12.77
11.
Ingezonden brief van Guus Luijters in de Haagse Post, 26.5.79, n.a.v. de bespreking door Aad Nuis van W.F. Hermans’ Houten leeuwen en leeuwen van goud.
12.
Het Parool, 13.8.77
13.
In een interview met Ada van Benthem Jutting in Het Parool, 30.3.79, rangschikt Carmiggelt Mensje van Keulen onder ?de blijvers van de laatste tijd?.
14.
Het Parool, 29.9.78
15.
Het Parool, 30.3.79
16.
Het Parool, 3.6.78
17.
De Tijd, 12.11.76
18.
De Volkskrant, 3.4.76
?
In Aleida Leeuwenbergs volgende boek, Een huis vol angst (1979), treft men deze echo van Nescio aan: ?Kinderen waren we, met schijt aan de wereld en de hemel binnen handbereik?.
1.
V.P.R.O.-bode nr. 29, 1979.
2.
Het Parool, 27.8.77
3.
In: Een avontuurlijke reis, blz. 138-141. Tenzij anders aangegeven put ik uit dit interview alle hier verstrekte gegevens over en citaten van Henk Spaan.
4.
Propria Cures, 20.10.73
5.
Citaat uit de Haagse Post, 22.9.79
6.
Deltos Elsevier, Amsterdam, 1975-1976
7.
Deze gegevens zijn ontleend aan Het wereldje in: Vrij Nederland, 3.5.75
8.
Haar stuk over boksen is herdrukt in Het beste uit 10 jaar HP-magazine, BV Haagse Post 1979
9.
Een avontuurlijke reis, blz. 139
10.
I. Sitniakoffie in De Telegraaf, 22.6.79: ?In zijn vorige boek rekende Brouwers () af met de Vlaamse schrijver Julien Weverbergh. Inmiddels is hij naar ik heb vernomen allang weer ?on speaking terms? met zijn slachtoffer. De grote schoonmaak van Jeroen Brouwers stelt dus – anders dan de roemruchte zuiveringsactie van Willem Frederik Hermans – in het geheel niets voor.?
Zal ik jou eens een dreun op je speaking term komen geven, Sitniakoffie, rat?, risee en impotente lasteraar?
?Zuiveringsactie.? Oei! Ausradierung. Telegraafgas!
11.
Het Parool, 20.4.79
12.
Voorbeeld: polemiseer over enig literair verschijnsel, en w??t dat de Rasteraar Anthony Mertens van je polemiek zal zeggen dat deze niets met literatuur te maken heeft, ?maar veel meer met ellebogenwerk: het enige gevecht dat geleverd wordt koncentreert zich rond de vraag wie wel op het podium mag en wie niet ().? Ellebogenwerk. Niet-integer dus. Polemiseren doe je, volgens Mertens, niet om een literaire-, maar om een concurrentieslag te voeren, ten bate van de verkoop van je eigen boekjes. Afrastering met prikkeldraad! (Anthony Mertens, Panoptikum, in: Raster nr. 9, 1979. Ik verwijs alvast naar mijn binnenkort te verschijnen pamfletroman Het verzonkene, waarin ik o.a. op deze en andere Mertenspraat nader inga.)
13.
U gelooft mij niet, lezer? Dan moet u t?ch eens Mijn Vlaamse jaren lezen. En ook zou u eens moeten lezen wat er naar aanleiding van dit boek en van sommige v??rpublikaties ervan over mij persoonlijk in Vlaamse kranten, (literaire) periodieken en boeken is (en tot op de huidige dag: wordt) geschreven. In dat verband heb ik het woord ?fascisme? al eerder laten vallen. Vlaanderen: de Provincie Antwerpen kent een offici?le po?zieprijs toe aan een fascistische dichter. En Vlaamse schrijvers ontvangen belangrijke Nederlandse literaire prijzen.
14.
Het Parool, 27.7.79
15.
Het Parool, 15.4.78
16.
Het Parool, 29.10.77
17.
Het Parool, 29.10.77
18.
Een avontuurlijke reis, blz. 119
19.
Het Parool, 12.3.77
20.
Een avontuurlijke reis, blz. 149
21.
Het Parool, 30.10.76
22.
Het Parool, 31.8.79
23.
Propria Cures, 19.5.79
24.
Piet Piryns en Hugo Arlman, Ongemengd zooien. In: Vrij Nederland, 22.9.79
25.
Toespraak van J. den Uyl bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan Remco Campert.
26.
Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans. Samengesteld door Frans A. Janssen. Loeb & Van der Velden, 1979