Over dit hoofdstuk/artikel

P. Spigt

over Belle van Zuylen


1.
Zij liet haar financi?n in de grootste wanorde achter. Toen de affaire was uitgezocht bleek de boedel vrijwel pihil te zijn. Brief van de burgemeester aan neef Willem van Tuyll, 6-VI-1806.
2.
Gustave Rudler: La jeunesse de Benjamin Constant – Paris, l909.
3.
3-X-1768.
4.
13-IV-1770.
5.
1768.
6.
29-IX-1794.
7.
23-X-1762.
8.
11-I-1795.
9.
Portrait de Mile Z?lide – 1763.
10.
27-VI-1764.
11.
J.P. v. Praag: Beschouwing en beleving – in Rekenschap, 1954.
12.
?The basic idea underlying all the tendencies of enlightenment was the conviction that human understanding is capable, by its own power and without recourse to supernatura) assistance, of comprehending the system of the world and that this new way of understanding the world will lead to a new way of mastering it?: Ernst Cassirer: Art.: Aufkl?rung in ?Encyclopedie of Social Sciences? – p. 13.
13.
J.P. v. Praag: wat is humanistiek? – intreerede Leiden, 21 mei 1965.
14.
S. Dresden: Neophilologus, 1961 – blz. 261.
15.
Godet, I, 169.
16.
Aan Mlle Henriette l’Hardy, 1790.
17.
R. Mauzi: L’id?e du Bonheur au XVIIIe si?cle – ?A force de tout expliquer le rationalisme finit par se nier lui m?me? – p. 643
18.
Aan Benjamin Constant, 12-XII-1794