Over dit hoofdstuk/artikel

Ronald Havenaar


22 februari 1985


1.
Deze en andere biografische gegevens heb ik ontleend aan Laurence I. Barrett: Gambling with History. Reagan in the White House, Penguin Books, 1984 en Robert Dallek: Ronald Reagan. The Politics of Symbolism, Harvard Univerity Press, 1984.
2.
Zie Henry Kissinger: Years of Upheaval, Little, Brown and Compagny, 1982, o.m. p. 709-716.
3.
Een briljante analyse van de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie in de jaren ’70 geeft Adam B. Ulam: Dangerous Relations. The Soviet Union in World Politics 1970-1982, Oxford University Press, 1983.
4.
Zie Strobe Talbott: Deadly Gambits. The Reagan Administration and The Stalemate in Nuclear Arms Control, Alfred A. Knopf, 1984, p. 162-3.
5.
Idem, p. 144.
6.
Idem, p. 113.
7.
Idem, p. 59.
8.
Strobe Talbott, The Russians and Reagan, Vintage Books, 1984, p. 53.
9.
Alexander M. Haig Jr.: Caveat, Realism, Reagan, and Foreign Policy, Weidenfeld and Nicolson, 1984, 6.
10.
Zie bijvoorbeeld J.G. Siccama, ?Amerikaanse Presidenten en hun wapenbeheersing?, in: Reagan of een ander – maakt het wat uit?, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ?Clingendael?, 1984, p. 102-139, i.h.b.p. 122/3.
11.
Zie Robert W. Tucker: The Purposes of American Power. An Essay on National Security, Praeger Publishers, 1981, p. 3.
12.
Jimmy Carter: Keeping Faith. Memoirs of a President, Bantam Books, 1982. Cyrus Vance: Hard Choices. Critical Years in America’s Foreign Policy, Simon and Schuster, 1983. Zbigniew Brzezinski: Power and Principle. Memoirs of the National Security Adviser 1977-1981, Weidenfeld and Nicolson, 1983.
13.
Barrett, Gambling with History, p. 6.
14.
Zie bijvoorbeeld Henry A. Kissinger and Brent Scowcroft, ?Old Wine in New Bottles?, in: Wall Street Journal/Europe, 14 november 1984.
15.
Barrett, Gambling with History, p. xix.
16.
Geciteerd bij A. Lammers, ??Strong wings on weary hearts?: Reagans Amerika aan de vooravond van de presidentsverkiezingen?, in: Internationale Spectator, augustus 1984, p. 437 e.v.
17.
Barrett, Gambling with History, p. 208.
18.
Haig, Caveat, p. 124.
19.
Zie ?Force is ?Last Resort?, Weinberger Emphasizes?, in: International Herald Tribune, 29 november 1984.
20.
Gelet op de manier waarop de Europeanen niet alleen dit Amerikaanse initiatief hebben bestreden mag overigens de vraag worden gesteld in hoeverre een eensgezinde economische sanctiepolitiek ?berhaupt nog tot de mogelijkheden behoort. Zij gebruikten namelijk in Versailles, in reactie op het Amerikaanse verzoek op te houden de Sowjet-Unie op gunstige voorwaarden kredieten te verlenen, het argument dat het gedrag van de Sowjet-Unie toch niet te be?nvloeden is door het treffen van economische maatregelen. Dat dit argument in regelrechte tegenspraak is met een van de grondslagen van de ontspanningspolitiek, namelijk dat een intensivering van de economische betrekkingen de Sowjet-Unie vreedzamer zal maken, werd niet als een bezwaar onderkend. Is West-Europa geneigd bij zijn verzet tegen Amerikaanse pogingen politiek gebruik te maken van het economische wapen toevlucht te zoeken tot elk argument? En betekent dit niet dat de West-Europese leiders zichzelf een verbod hebben opgelegd Moskou op deze wijze onder druk te zetten? Zie Jean-Fran?ois Revel; Comment les d?mocraties finissent, Grasset, 1983, p. 37.
21.
Newsweek, 18 januari 1982.
22.
Talbott, Deadly Gambits, p. 250.