Over dit hoofdstuk/artikel

Charles B. Timmer


*
Bij deze berekening is uitgegaan van 160 werkuren per maand met, voor de Russische geschoolde arbeider een maandsalaris van 120 roebel, of 75 kopeken per uur en de prijs van een pond boter van 1 roebel 80 kopeken. Voor de Nederlandse geschoolde arbeider: een uurloon van f 8,- en een prijs van f 4,- voor een pond boter.