Over dit hoofdstuk/artikel

Soewarsih Djojopoespito


1.
Kapi (Kesatuan Aksi Pemunda Indonesia) = Verenigde Actie van Indonesische Jongelingen.
2.
Kami (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) = Verenigde Actie van Indonesische Studenten.